A A A

אבטחת טיולים

כאשר מארגנים טיול לקבוצת אנשים במסגרת רשמית כגון: טיולים בפיקוח משרד החינוך (בתי ספר, תנועות נוער) או טיולים פרטיים של מפעלים ותאגידים גדולים, עולה הצורך באבטחת טיולים ואנשי עזרה ראשונה.

 

אבטחת טיולים כוללת מלווה עם נשק אשר יכול בנוסף לספק שירותי עזרה ראשונה. כלומר, מאבטח הטיולים, נותן מענה הן לתחום הביטחוני, הן לתחום העזרה ראשונה והן לתחום הבטיחות הכללית.


מאבטח הטיולים אחראי לביטחונו ולביטחון הסובבים אותו (פח”ע) ולהגשת עזרה ראשונה בהתאם לצורך והסמכתו.

 

אבטחת טיולים בארץ

הטיולים של משרד החינוך מחויבים במלווים חמושים, מגישי עזרה ראשונה וחובשים.

כמות המלווים משתנה מטיול לטיול, בהתאם למספר המטיילים. לאחרונה ניתן לראות ,כי לא רק גופים הכפופים למשרד החינוך עובדים בשיתוף עם חברות לאבטחת טיולים, אלה גם גופים פרטיים. אותם הגופים נהנים מתחושת ביטחון כללית וסיוע מיידי בנושא עזרה ראשונה.

 

אבטחת טיולים בארץ מתבקשת היות והמצב הביטחוני אינו יציב. כך יכולים להבטיח את עצמם שבמקרה, חס וחלילה של אירוע ביטחוני יש מלווה עם נשק שעבר הכשרה מיוחדת ויכול לתת מענה הולם לגורם העוין.

כמו כן, במקרה של פציעה, לרוב למאבטח יש מכשיר קשר והוא יכול לקרוא לעזרה והוא אמור לדעת לתת מענה של עזרה ראשונה יעילה.
אבטחת טיולים זה דבר מאד חשוב ואין לזלזל בחשיבותו.

אבטחת טיולים בחו"ל

גם בחו"ל ישראלים מאז ומתמיד לא היו בטוחים והיוו מטרות לגורמים עוינים של טרור.
היום יותר מתמיד, ישנו ביקוש לאבטחת טיולים בחו"ל. גם שם יכול המאבטח לתת מענה של עזרה ראשונה ולסייע לאבטח את הנוסעים מכל הזוויות האפשריות.

אבטחת טיולים הינה אחריות כבדה ומן הראוי לפנות לחברה גדולה ומאורגנת אשר מעבירה את המאבטחים שלה הכשרה ומבחנים הולמים, כך שיש אבטחה הולמת למשלחת בחו"ל.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר