A A A

בורגנות, דרות רחוב ומה שביניהם


פרוסמינר


מאת
הילה אהרוני


מתוך: פרוסמינר - בורגנות, דרות רחוב ומה שביניהם, בצלאל 2007


 • מבוא

  במסגרת לימודי במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, עסקתי השנה בעיצוב כלי אוכל למרחב הציבורי. בעבודתי בפרויקט שנתי זה התמקדתי בעיצוב קיר האמור לשמש כמרחב אכילה ציבורי השואב את השראתו מתופעת דרי הרחוב.

 • הגדרות

  דרות רחוב - Homelessness
  מושג חברתי אורבאני, המוכר ברוב מדינות העולם. דרות הרחוב עוברת תקופות של עליות ומורדות בהתאם למצב הכלכלי-החברתי

 • העיר

  העיר היא מערכת חברתית מתוחמת בשטח מוגדר וצפוף שבה חיים בכפיפה אחת אוכלוסיות שונות ומגוונות של אנשים ממעמדות חברתיים שונים, קבוצות אתניות ודתיות שונות וקבוצות בעלות רקע תרבותי שונה.

 • אורבניזם

  אורבניזם - התרבות העירונית. ערכים, מנהגים והתנהגויות של אוכלוסיה המתגוררת בעיר.

 • בורגנות

  בימי הביניים המאוחרים החלו לצמוח ערים כתוצאה מהמעבר הכלכלי מהכפר אל העיר. אז גם החל לצמוח מעמד הבורגנות - מעמד של בני אדם החיים בעיר ומתפרנסים ממקצועות חופשיים.

 • הבורגנות ומיגור השונה

  בספרו תולדות השיגעון בעידן התבונה, בפרק "הכליאה הגדולה", מתייחס פוקו (1986) להיסטוריה של דחיקת השונים אל מחוץ לגבולות החברה הנורמטיבית והגדרתם כחריגים.

 • הבורגנות כניהיליזם שלילי

  תרבות האורבאנית חי אדם את חייו בשגרה יומית עמוסה לעייפה. השאיפה להצלחה כלכלית, אישית משפחתית וארגונית, הפכה בתרבות הבורגנית לערך מוביל

 • הרצון לעוצמה

  ניטשה קבע כי כל יצור חי מונע על ידיי הרצון לעוצמה. כל הפעולות, המחשבות והיצרים של האדם נובעים מרצון זה.

 • ערכים מוחלטים בחברה הבורגנית

  החברה הבורגנית היא תולדה של התרבות המערבית המושתתת על ערכי הנצרות. ליבת הנצרות היא ההתמודדות עם החטא הקדמון.

 • דרי הרחוב בישראל

  הפעם הראשונה שתופעת דרי הרחוב שטפה את רחובות ישראל הייתה עם סיום המנדט הבריטי והקמתה של מדינת ישראל.

 • דרי רחוב בעיני משרד הרווחה

  דיירי הרחוב הם אנשים כנועים ומובסים אשר יצאו ממעגל החיים הנורמטיביים, השרויים בדרך כלל בהזנחה ועזובה פיזית ונפשית קשה, בדרך כלל מנוכרים ומנותקים מכל רשת משפחתית או חברתית תומכת הנמצאים במצוקה קיימת או בסכנת חיים.

 • מלון זכריה

  מלון זכריה (שם בדוי) נפתח בשנת 1949 ע"י מייסדי שכונת כרם אברהם- גאולה, הקרובה למרכז העיר.

 • הרחוב כפלוקס

  רחוב - קיר בניין פוגש מדרכה, שפת מדרכה פוגשת כביש. ובצד השני כביש פוגש שפת מדרכה, מדרכה פוגשת קיר בניין ובין לבין מתנהלים במרחב אנשים.

 • פרויקט לאכול מהקיר

  הרעיון בפרויקט היה ליצור מערכת כלים למרחב ציבורי. התמקדתי בניסיון ליצור מסעדה הבנויה כקיר ברחוב.

 • סיכום

  בעבודה זו ניסיתי לחקור את תופעת דרות הרחוב והקשר בינה ובין תרבות הבורגנות אליה אני משתייכת שגם אותה אני מנסה להבין.

 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר