A A A

בלוק לבניה ירוקה

  • מבנה ידידותי לסביבה

ככל שהולכים ומתבהרים ממדי הנזק שגרמו בני האדם לכדור הארץ, הן בצריכת משאביו והן בזיהומו, כך גדלה ההבנה כי המעבר לאורח חיים "ירוק" אינו בגדר מותרות כי אם הכרח להמשך קיומנו. צמצום הצריכה ומעבר למוצרים מתכלים הפכו לדרך חיים בעלת חשיבה לטווח רחוק.

 

בנייה במוצרי בניה ירוקים עושה שימוש בבלוק לבניה ירוקה, ומשמעותה היא נזק מזערי לסביבה.

הבלוק הנקי

בלוק לבניה ירוקה מבטיח שלא רק המבנה המוגמר בו נגור הוא ידידותי יותר לסביבה, אלא שגם הליכי הייצור והפסולת שהיו כרוכים בהפקתו ענו על הקריטריונים ה"ירוקים".

 

בלוק לבניה ירוקה צורך מינימום של משאבי טבע ומינימום אנרגיה, ובמהלך ייצורו נעשה שימוש בכמות מועטת של מחצבים טבעיים לעומת בלוקים רגילים העשויים בטון.


אחד היתרונות המובהקים של בלוק לבניה ירוקה הוא הרכבו, הכולל חומרי גלם טבעיים. תודות לכך, במידה והמבנה יפורק, יתמזגו חלקיו בטבע באופן שאינו מהווה סכנת זיהום סביבתי.

ירוק הוא חסכוני

שימוש בבלוק לבניה ירוקה הוא בעל יתרונות רבים הבאים לידי ביטוי גם מן ההיבט הביצועי. כך, למשל, בלוק לבניה ירוקה הוא קל ונוח לחיתוך, ומשום כך ניתן לנצלו באופן מרבי. לצד החסכון הכספי הניכר המשתמע מכך, קיים גם היבט סביבתי חשוב, שכן ככל שניצול החומר גבוה יותר כך נותרות שאריות מעטות.


תודות למשקלו של הבלוק, ניכר חסכון ברכיבי קונסטרוקציה, הן בתקרות והן בשלד המבנה.
בנוסף, משקלו הנמוך של הבלוק הירוק אינו גורע מחוזק הלחיצה שלו, ומשום כך נחסכות יציקות של חגורות המצריכות שימוש בבטון, עץ וצמנט.

ירוק בטווח הרחוק

בלוק לבניה ירוקה מכיל כמות לא מבוטלת של אוויר, התורם ליכולות הבידוד של המבנה, הן אקוסטית והן תרמית. באופן זה, צריכת האנרגיה הנדרשת לחימום וקירור הבית מצטמצמת באופן משמעותי, ותורמת לא רק לחיסכון עתידי בעלויות המיזוג כי אם להקטנת פליטה של מזהמים לאוויר בעת ייצור החשמל.
החומרים הטבעיים המאפיינים את הרכבו של הבלוק, מבטיחים רמות קרינה רדיואקטיבית נמוכה אף מאלו הנדרשים בתקן של בניה ירוקה.

כולם יכולים לבנות ירוק!

כיום, באפשרותו של כל אחד מאיתנו לתת את חלקו בהקטנת זיהום הסביבה ובשמירה על סביבה ירוקה. לאור המשאבים המתכלים של כדור הארץ, בנייה ירוקה משתלמת יותר והיא אינה יקרה יותר מבנייה רגילה.

 

בטווח הרחוק, החיסכון באנרגיה בא לידי ביטוי בהוצאות המיזוג, כך שהשקעה בבנייה ירוקה מחזירה את עצמה בתוך שנים ספורות. חומרי בנייה ירוקים כדוגמת בלוק לבנייה ירוקה, נגישים לכולם והשימוש בהם הופך לסטנדרט בנייה מחויב המציאות. שימוש בבלוק לבנייה ירוקה מצמצם נזקים אקולוגיים ומבטיח איכות חיים לאורך זמן תודות לבידוד מטבי.


בהתחשב בכך שבנייה היא אחד מן הגורמים המפרים את האיזון הסביבתי באופן המשמעותי ביותר, הרי שבלוק לבנייה ירוקה נותן מענה מנצח.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר