A A A

בניה ירוקה

  • בנייה ירוקה

התחממות כדור הארץ המאיימת לשנות את חיינו ואת חיי הדורות הבאים, נגרמת עקב פליטת גזי חממה לאטמוספרה. להתחממות זו השלכות קיומיות על אוכלוסיית האדם, החי והצומח בעולם כולו.

 

בניה ירוקה מהווה אחד מיסודות הקָייָמוּת (סגנון חיים ופיתוח השואף לצמצום הפגיעה בסביבה) תורמת להפחתת ההתחממות הגלובלית.

גז החממה הנפוץ ביותר, דו תחמוצת הפחמן, נפלט בכל תהליכי שריפת הדלקים הפחמניים לצרכי תחבורה, תעשייה, שירותים, דיור וכו''. 40% מהאנרגיה המופקת בעולם המערבי נצרכת במבנים, רובה המכריע משמש לחימום קירור ותאורת סביבת החיים לאדם.

 

יישום עקרונות של בניה הירוקה מצמצם צריכת אנרגיה זו ובכך מפחית את פליטת גזי חממה לאטמוספרה, חוסך משאבי טבע ולא פחות חשוב, מאפשר חסכון כספי משמעותי הנמשך לאורך כל "חיי" המבנה הירוק.

מה היא בניה ירוקה?

המונח "בניה ירוקה" מייצג את כלל דרכי הפעולה המוליכות לחסכון באנרגיה, במים ובמשאבים, בשלב הבניה ובעיקר אחריה, משך כל חיי המבנה. בעולם המערבי חותרים כיום להקמת בנייני "אפס אנרגיה", בניינים שצריכת האנרגיה בהם מינימלית ומסופקת במלואה ע"י אנרגיה חילופית המיוצרת באופן אוטונומי בבניין עצמו.

בישראל מתחילים כיום ביישום טכניקות ואמצעים המאפשרים הפחתת צריכת האנרגיה והמים בבית, בלא שתפגע נוחות החיים בו.

יתרונות הבניה הירוקה

מעבר לתרומה החשובה לסביבה ולחסכון הכלכלי, תורמת הבניה הירוקה לבריאותם של דיירי ובאי הבית. תקן הבניה הירוקה ממליץ לבחון יישום מרכיבים כגון  אוורור ותאורה טבעיים וכן המנעות משימוש בחומרים מזיקים בהם משתמשים קבלנים רבים מחמת חוסר מודעות. יישום עקרונות הבניה הירוקה הופך את הבית לבית בריא יותר שערכו גבוה יותר.

עובדה זו באה לידי בטוי בשוויי ואטרקטיביות הבתים ה"ירוקים" בעת מכירתם.

איך עושים זאת?

"סוף מעשה במחשבה תחילה" - יישום מיטבי ומושכל של עקרונות הבניה הירוקה מחייב שילוב ותאום כלל המתכננים כבר בשלב התכנון הראשוני. בשלב זה, כאשר הבית עדיין "על לוח השרטוט", נשקלות אופציות שונות והתכנון מותאם לתקן הבניה הירוקה.

בתכנון מובנים הנחיות, שיטות ואמצעים הגורמים להפחתת המשאבים הנצרכים בבית הן במהלך הבניה והן במהלך החיים בו. יישום עקרונות הבנייה הירוקה בבית קיים פחות פשוט, אך אינו בלתי אפשרי. ניתן ליישם שיפורים שונים גם בבתים קיימים.

את יישום עקרונות הבניה הירוקה ניתן ורצוי לבחון בכל עת ובעיקר כאשר עומדים בפני שיפוץ או הרחבה של הבית.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר