A A A

בניית אב טיפוס

  • בניית אב טיפוס

בתאוריה, הכל עובד כמו שצריך, במיוחד כשאנו חדורי התלהבות ובעיצומו של פרויקט חדש. בניית אב טיפוס מוחשי של הרעיון התיאורטי, נועד למנוע מהמציאות לטפוח על פנינו בזמן המימוש.

מן הכח אל הפועל

כל חובב של סרטי אנימציה מכיר את חוקי הפיזיקה והאווירונאוטיקה של הז'אנר, הנוטים להתכופף ולהמתח בהתאם לצרכי התסריט. בחיים האמיתיים, גם אם לא נשים לב שאין קרקע מתחת לרגלינו, עדיין נצנח מטה, כי כוח המשיכה יחול עלינו בין אם נרצה ובין אם לאו.

 

גם התכניות שלנו נראות נטולות כל פגם כשהן משורטטות על הנייר, אך בשלבי הבניה עלולים לצוץ בהן כשלים מהותיים. בניית אב טיפוס מהווה את המפגש הראשוני שלנו עם הרעיון הלכה למעשה, מחוץ לגבולותיו המופשטים.

פורטים את המציאות לפרוטות

אחת הסיבות אשר בגינן בניית אב טיפוס היא בעלת משמעות רבה, נעוצה בהדמיה שמאפשר תהליך הייצור הראשוני, באופן המעמת אתכם עם חומרי הגלם שיידרשו, עם הזמן הכרוך בפיתוח והעבודה, והכרה עם הגופים השונים שיהיו מעורבים בפרויקט.


בסופו של תהליך, ניתן ליצור אומדן מהימן למדיי המנבא את העלויות העתידיות, ובנוסף הוא מאפשר הערכה של תמחור המוצר ועלות הפרויקט כולו. למעשה, בניית אב טיפוס היא השלב המקדים לפיתוח של פטנט, אפילו לפני גיוס כספים.

כללי בנייה

בשל הטעמים שהוזכרו לעיל, יש לבצע בניית אב טיפוס בצורה יסודית ושיטתית.
כבכל תהליך, גם במקרה זה ניתן לחלק את הבנייה לשלבים שיהוו את תשתית הפיתוח.


בדרך כלל, יש הנוטים לרשום פטנט בשלב זה, משום שמדובר בשלב רגיש מאוד החושף את הרעיון שלכם לעיניים זרות, אך רצוי לבנות אב טיפוס לפני הרישום, במיוחד משום שבשלב זה הפטנט שלכם אינו מבוסס עדיין מבחינה טכנולוגית-הנדסית ושיווקית.


על כן, בשלב הראשון יש לשים דגש על מחקר ואפיון. שני השלבים הבאים יעסקו בתכנון קונספטואלי של המרכיבים הדרושים לבניית אב טיפוס, ולתכנון החלקים שהמוצר מצריך, תוך שימת לב לטכנולוגיות של ייצור המוני.
 בתהליך הבניה תגלו, כי רבים מהפתרונות יצוצו תוך כדי עשייה, ניסוי ותעיה, משום שהצורך המעשי יפעיל את היצירתיות ויקדם אתכם לקראת מוצר שעובד בפועל.

ההיבט המשפטי

לשם בניית אב טיפוס ניתן לפנות לחברות הנדסה שונות, המתמחות בתחום. אמינותה של החברה היא הכרחית בשלב זה, ולו בשל הרגישות הגבוהה והחשש שמא הרעיון ייגנב. ניתן אף לחתום על הסכמי סודיות המגנים על הפרויקט כדי לגבות את התהליך באופן משפטי. החברה תייעץ לכם כיצד לגשת לבניית אב הטיפוס, ובאילו אמצעים לממש אותו.


 חשוב לזכור כי אב טיפוס הוא אינו סתם מודל שנועד להמחשה, כי אם דרך להוכיח היתכנות טכנולוגית. לפעמים, גם הדגמים הראשונים של אב טיפוס צולחים את כל הבדיקות הרלוונטיות, ומהווים מוצר מוגמר, הפועל הלכה למעשה ומוכן לייצור ראשוני ולבדיקה בשוק.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר