A A A

בעיית הזרמת שפכים על ידי מפעלים

ליד השכונה שלי, לא  רחוק מאחד הנחלים המוכרים בארץ שוכן לו מפעל תעשייתי שפולט שפכים רבים אל הנחל ומזהם אותו ללא הרף. אף על פי שבמשך עשרות שנים ישנה מחאה ציבורית בנושא ואפילו דיונים ממשלתיים בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה וארגונים ירוקים למינהם, לא הוצא צו סגירה למפעל. יתרה מזאת, אין  כל כוונה עתידית שנוגדת את הזיהום המתמשך לנחל מזה עשרות שנים.

מבדיקה עצמית שעשיתי בנושא שפכים הבנתי כי זהו הרעל מספר אחת שמזהם את הסביבה. המפעל עצמו פולט מתכות כבדות מסוגים שונים שגורמים גם לזיהום חמור בסביבות הנחל עצמו (האדמה והצמחיה) וגם לחיים בתוך המים שכבר מזמן אינם קיימים (דגים וכן עופות וחיות אחרות ששהו בקירבת הנחל לפני הזיהום).

 

המצב שבו מרבית מאוצרות הטבע של הארץ, בעיקר נחלים למינהם מזוהמים על ידי מפעלים שמזרימים אליהם שפכים הוא בלתי נסבל ובלתי הגיוני בעליל במדינה כמו שלנו. אף על פי ניסיונות רבים של האגודות הירוקות ואמצעים שונים להגנת הסביבה, כמו נסיונות לשקם נחלים ושמורות טבע מזוהמות, פעמים רבות ניתן לשמוע על נזקים חוזרים ונשנים של תקלות במפעלים או בעיות אחרות שיוצרות פליטה של שפכים ללא שליטה. כל השימור והשנים שעבדו בהם קשה כדי לשקם את הסביבה יורדות לטמיון.

 

נשאלת  השאלה מה ניתן לעשות בעניין והאם יש בכלל תקווה לשיפור כל המצב שבו מפעלים פולטים שפכים שהם מייצאים ללא בקרה מספקת ופעמים רבות ללא מניעה או אכיפה חוקית. אמנם בארץ קיימים מכוני טיהור למינם שתפקידם הוא למנוע את הזיהום ולטהר את אותם שפכים, אך יחד עם זאת הכמות שלהם אינה מספקת. אין מספיק ביקורת באותם מפעלים ואולי אף רצון כדי לאפשר טיהור של השפכים וסילוקם בדרך שלא תפגע בסביבה.

הנכונות לטיפול מפגע השפכים

האם הפגיעה באיכות הסביבה נידונה לכישלון מראש? ראשית הדבר תלוי מאד בכל מה שנוגע לחקיקה בכנסת ומעל הכל באכיפה שמתבצעת. אם יהיו עונשים מחמירים יותר בחוק על מפעלים שמפירים את התקנות של שימור איכות הסביבה, ייתכן שיהיה חשש יותר בקרב מקבלי ההחלטות באותם מפעלים להפר את החוק ולהזרים שפכים בצורה לא תקינה וכך לפגוע בסביבה.

במקום זאת הם יישמרו יותר ויקפידו על טיהור שפכים וסילוקם בצורה מבוקרת ותקינה. מעבר לכך, הארגונים הירוקים צריכים לקבל גב גדול יותר גם מן הציבור וגם מהמשרד לאיכות הסביבה שצריך להילחם בתופעה בכל עוז, במיוחד בצד  החוקתי שהוא אחראי ואמון עליו.

 

במידה ותיושם אכיפה בכל מה שנוגע לפליטת שפכים ומפעלים יקפידו על כך, תימנע פגיעה גדולה באיכות הסביבה והאזורים שהיו מזוהמים בעבר, יחזרו לפרוח ולצמוח.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר