A A A

הגרלת לוטו חובקת עולם

  • לוטו

הגרלת הלוטו היא הגרלה פופולרית המתנהלת לא רק בישראל. זו הגרלה חובקת עולם שמתקיימת גם במדינות אחרות כגון: ארה"ב, קנדה, אירלנד וכו'. בהגרלת לוטו עולה קבוצת מספרים. ממלא הטופס צריך לנחש בצורה מדויקת מה יהיו כל המספרים שיעלו בגורל על מנת לזכות בפרס הראשון.

 

הפרס הראשון כולל לרוב סכום של מיליוני שקלים. מידי פעם בפעם נערכת הגרלה מרכזית ומשמעותית שהסכום המוגרל בה הוא עצום. בהגרלה מסוג זה משתתפים בדרך כלל גם אנשים שלא בהכרח ממלאים טפסי הלוטו, אם בכלל. הרצון לזכייה וההד התקשורתי שיוצרת הגרלה מסוג זה הוא כה גדול, שהוא גורם לפופולריות ועליה במילוי טפסי הלוטו.

סוגי אנשים הממלאים לוטו

מטבע הדברים קיימים סוגים שונים של אנשים שממלאים לוטו. הסוג הראשון הוא אנשים המכורים להגרלת הלוטו ושולחים טפסים באופן קבוע. אותם אנשים ממלאים במשך שנים רבות מאד את הטופס ומקפידים, ממש כמו בטקס, לשלוח אחת לשבוע את הטופס. רבים מהם אינם מסתפקים למלא ולשלוח טופס אחד, אלא ממלאים מספר גדול מאד של טפסים על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם לזכות.

 

ההנחה שלהם היא שככל שימלאו יותר טפסים, כך גדלים הסיכויים שאחד הטפסים שהם מילאו יזכה. בהגרלות שבהן ישנו סכום גבוה מהרגיל, אותם אנשים ימלאו קרוב לוודאי טפסי לוטו בכמות גבוהה הרבה יותר מן הרגיל.

הסוג השני של ממלאי טפסי לוטו הם אנשים שרק החלו להשתתף בלוטו ועדיין אין להם מספיק ניסיון או ידע כיצד למלא את הטפסים. אותם אנשים נעזרים לרוב במכרים שלהם יש ניסיון במילוי טפסי לוטו. עם הזמן הם לומדים יותר טוב את הטכניקות למילוי הטורים בטופס הלוטו ומפתחים שיטות ומיומנויות משל עצמם, שאותן הם מקפידים ליישם באופן קבוע.

 

הסוג הנוסף הוא אנשים שמעולם לא מילאו בחייהם טופס לוטו, שאנשים אחרים משכנעים אותם למלא אתם באופן חד פעמי. לרוב הדבר קורה בעת הגרלות גדולות ומיוחדות. אותם אנשים נמצאים בקרב קבוצת חברים שמפעילה עליהם לחץ חברתי מתון להצטרף אליהם למילוי טופס הלוטו.

 

הם משכנעים אותם כי דווקא בשל העובדה שמעולם לא מילאו טופס לוטו יחדיו, יש להם סיכוי לזכות. יש להניח כי אותם ממלאי טופס לוטו באופן חד פעמי, לא ימלאו עוד טופס לוטו בעתיד.

זכייה בלוטו

מילוי טופס לוטו יכול להיעשות באמצעות דרכים שונות ובעזרה של אנשים מן הסביבה המקפידים למלא אותו. מעבר לפרס הכספי הגדול בו ניתן לזכות, ישנה אפשרות לזכות גם בסכומים קטנים יותר, במידה וניחשתם רק חלק מן המספרים. יש להקפיד ולזכור לשלם עבור הטופס, על מנת שיהיה תקף עבור ההגרלה הנערכת.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר