A A A

הפרדה מגנטית בתהליך הייצור

הפרדה מגנטיתכמעט בכל תחום בחיים נעשה שימוש אינטנסיבי בתעשיות השונות בהפרדה מגנטית. גם אם אנו לא מודעים לכך, במוצרים רבים שאנו משתמשים בהם, חלק מתהליך הייצור הוא של הפרדה מגנטית. השימוש בו העשה בתעשיות כמו תעשיית המזון, תעשיית הרכב ועוד.

 

ממש כמו מכונות ייצור, כך גם השימוש במגנטים לצורך הפרדה של חומרים הוא חשוב ומשמעותי בדרך להשגת התוצאות הרצויות מן המוצר הסופי. כל פגם בתהליך זה או בתהליכי ייצור נוספים, עשוי להיות קריטי עבור תצורתו הסופית של המוצר.

 

הפרדה מגנטית מקלה על תהליך הייצור והעבודה ומאפשרת פעולות שלא היו יכולות להתבצע על ידי אדם רגיל.

אחד מן התהליכים המשמעותיים ביותר, התורמים לשיפור של איכות הסביבה הוא השימוש בהפרדה מגנטית של מתכות על סוגיהן השונים והרבים.

באמצעות מגנטים מתבצעת הפרדה בין סוגי מתכות שונים שנמצאים באתר מחזור.

 

כוח המשיכה המגנטי במכונות מאפשר למעשה לקיחת חלקי מתכות שלמים והפרדתם באמצעות כוח זה לחלקי מתכת קטנים יותר. על ידי צמצום והקטנת חלקי המתכת, מתאפשר תהליך מחזור קל יותר של מתכות כאלה בהמשך שרשרת הייצור של כל תחום המחזור.

ההפרדה המגנטית היא רק חלק קטן מתוך תהליך זה, אך היא משמעותית ומאפשרת פעולה טכנית שיכולה להתבצע רק באמצעות מכונות. לכוח המגנטי של מכונות אלו יש יתרון עצום והוא מאפשר תהליך עבודה אפקטיבי ומהיר.

 

בארץ קיימים אתרי איסוף פסולת מסוגים שונים. בנוסף, ישנם אתרים שאליהם הפסולת מועברת לצורכי הפרדה ומחזור. באתרים אלו ניתן למצוא מכונות שמבצעות הפרדה מגנטית.

האשפה כוללת חומרים רבים ומגוונים שאנו משליכים מידי יום. סוגי אשפה שונים מכילים חומרים כגון: זכוכית, נייר, חומרים פלסטיים, קרטונים, מתכות מסוגים שונים ועוד.

 

כאשר האשפה מגיעה למתקן האיסוף והמחזור היא עוברת מספר תהליכים. לכל שלב בתהליך יש חשיבות בהצלחת התהליך כולו ובהשלמתו. ההפרדה המגנטית היא רק אחד מן השלבים הללו. מדובר למעשה באחד השלבים הראשוניים בתהליך מהסיבה הפשוטה שכדי לכווץ, לרכז ולמעוך את הפסולת, יש לבצע הפרדה ולרכז את החומרים על פי סיווגים שונים.

 

כך תהליך המחזור יוכל להתקיים וחומרים לא יעורבבו אחד עם השני. אם למשל יש בידיי אשפה שמכילה מתכות רבות מסוגים רבים, באמצעות הפרדה מגנטית המתכות יחולקו ואז יהיה ניתן לשים את כל החלקים יחדיו ובריכוז קבוצתי.

 

בפעם הבאה שאתם זורקים פסולת כלשהי לפח, זכרו את תהליך המחזור וההפרדה היא עשויה לעבור.

בכל מוצר שאתם רוכשים שהוא מוצק מתכתי, קחו בחשבון שיש סיכוי כי גם עליו בוצעה הפרדה מגנטית והוא עבר תהליך מורכב וארוך, על מנת שיהיה ניתן למחזר אותו ולהשתמש בו בשנית.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר