A A A

הפרדה מגנטית למחזור

בעשור האחרון עבר העולם מטרמורפזה אדירה בכל הקשור לדרך בה נתפס הצורך לשמור על איכות הסביבה ולהגן על משאביו הטבעיים של כדור הארץ.

 

תופעת ההתחממות הגלובלית שתועדה בסרטים ובמחקרים הביאה את העולם למסקנה כי יש צורך בשינוי אמיתי בחשיבה בכל הקשור לדרך בה פועלת החברה הצרכנית המערבית ושאם שינוי כזה לא ייעשה בקרוב ההשלכות על עתידו של כדור הארץ עלולות להיות חמורות.

 

חלק גדול מהמהפיכה הינה התגברות אדירה במודעות לחשיבות המחזור ולשימוש בחומרים ברי קיימא הניתנים למחזור בייצורם של מוצרים שונים שבעבר יוצרו מחומרים אחרים.

 

כמעט כל חומר המשמש לאריזה או מרכיב מוצרי תעשייה שונים ניתן למחזור אם ישמרו עקרונות בסיסיים בעת תהליך ייצורו: זכוכית, נייר, פלסטיק ואף חומרים אורגניים שונים. אך המחזור הרווחי והמשתלם ביותר הוא מחזורן של מתכות שונות. הפרדה מגנטית למחזור היא תהליך חדשני בו מופרדות מתכות שונות ממוצרים לצורך מחזורן.

 

מדובר בתהליך כדאי מאוד, אלומיניום למשל הינה מתכת שמשתלם הרבה יותר למחזר מאשר להפיק בצורתה הטבעית מין הטבע. מדובר בפער של עשרות אחוזים לטובת האלומיניום הממוחזר וזאת אף כאשר משקללים בנתונים את עלויות האיסוף, ההפרדה והאחסון של המוצרים הממוחזרים.

כיצד עובדת הפרדה מגנטית למחזור?

עיקרו של התהליך הינו בהנעת המוצרים בשיטת הפס הנע כאשר הם מוצפים בשני שדות מגנטים נוגדים רבי עוצמה. כידוע, כלל חשוב במגנטיזציה הינו ההתנגדות הרבה שיוצרים שדות זהים. הפרדה מגנטית למחזור משתמשת בכוח האדיר הנוצר בהתנגדות זו על חלקי המתכת שבמוצרים הממוחזרים להפרדתם של אלה מעל פני המוצרים.

 

מדובר בתהליך מורכב אך יעיל מאין כמוהו המאפשר להפריד כמויות אדירות של מתכת בכל מחזור הפעלה והופך את מחזור המתכת לכדאי ולמשתלם במיוחד.

 

בטרם הומצאה ההפרדה המגנטית נעשה שימוש בשיטות הפרדה מכניות בהן פורקו כמויות קטנות משמעותית של מוצרים בזמן מועט יותר. כיום מחזור באמצעות הפרדה מגנטית מאפשר לתעשייה לקפוץ כמה צעדים קדימה בדרך להפיכת עולמנו לנקי הרבה יותר.

החשיבות הגדולה ביותר בתהליך היא כמובן לטיב המגנטים הפעילים ולשמירה נאותה עליהם והקפדה על העקרונות הנכונים להפעלתם.

עקרונת חשובים בעת הפרדה למחזור

על מנת להבטיח תהליך יעיל ומשתלם ככל האפשר חשוב להקפיד על מספר עקרונות מהותיים בעת ההפרדה. ראשית, יש להבטיח כי המגנטים המשומשים בתהליך יהיו חזקים מספיק ולכן יש לבצע בדיקות תקופתיות של כוחם המגנטי ולאחסנם בתנאים נאותים.

 

תדירות השדות המגנטים הנוצרים בתהליך חייבת להיות קבועה ויציבה על מנת להבטיח את יצירת הכוח המתאים להפרדה מירבית של המתכות המיועדות למחזור. כדאי לעשות שימוש בפס נע רחב מספיק המסוגל להכיל כמויות גדולות של מוצרים ממוחזרים וכן לתת חשיבות לסוגי המתכות אותן ברצוננו למחזר שכן ישנם הבדלי רווחיות בין המתכות השונות.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר