A A A

וירג'יניה וולף

מאת: הילה אהרוני

מתוך עבודתה -הבדלי גישה ביחס למלחמה על פי וירג'ניה וולף ב"שלוש גינאות" וזיגמונד פרויד ב"מחשבות לעת מלחמה ומוות" - כשהבדלי מעמדות פוגשים את הלא מודע, בצלאל, 2009.

  • שלוש גינאות

    למה יש מלחמה? הדיון בשאלה הזו מתרחש בין קיומו הכללי של גבר משכיל מול מחשבותיה וראיית הדברים מעיניה של אישה משכילה.

  • כשפרויד פגש את וורגיניה וולף

    נקודת המוצא שלי לשאלה זו היא שמלחמה הינה דבר גברי. אין אני מכירה בהיסטוריה הקרובה או הרחוקה דמויות נשיות לא מיתולוגיות שלקחו חלק פעיל בהכוונה או הנהגה של מלחמה ואף לא בלחימה בפועל.

  • מחשבות לעת מלחמה ומוות

    חיבור זה כתב פרויד כמה חודשים לאחר שפרצה מלחמת העולם הראשונה ומנסה להבין כיצד אקט אכזרי זה מתיישב עם טבע האדם.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר