A A A

חברה

עסקים מוגדרים (בין השאר) לפי צורת ההתאגדות שעומדת מאחוריהם. בחירת ההתאגדות תלויה בכמה אלמנטים כגון מחזור הכנסות, מספר עובדים, היבטי מיסוי, צרכים, הוראות חוק וכדומה. בישראל ישנן שלוש צורות התאגדות מרכזיות שמאפיינות כמעט כל חברה ואלו הן עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ. על פי נתוני מס ערך מוסף (מע"מ), כ-12% מהעסקים בישראל מוגדרים "עוסק פטור", כ-61% מוגדרים "עוסק מורשה" והיתר חברות בע"מ ושותפויות.

 

לכל צורת התאגדות יש יתרונות וחסרונות שחשוב להכיר. למשל, בעוד שעוסק מורשה לא מחויב בהנהלת חשבונות כפולה כמו חברה בע"מ, חברה בע"מ מעניקה לבעליה הגנה משפטית משמעותית. על מנת לעשות סדר בנושאים מורכבים אלה הנה עיקרי הדברים.

מה זה עוסק פטור?

עוסק פטור הוא צורת התאגדות שמיועדת למחזורי עסקאות מצומצמים. בציבור הרחב עוסק פטור מכונה גם "עוסק זעיר" וזוהי בדרך כלל צורת התאגדות שמאפיינת עסקים קטנים בתחילת דרכם. במקרים רבים גם חברה גדולה ומצליחה התחילה בחודשים הראשונים לחייה בתור עוסק פטור.

 

המונח "פטור" בצורת ההתאגדות הזו מבטא פטור ממס ערך מוסף (מע"מ). כלומר, עוסק פטור איננו גובה מע"מ מלקוחותיו ואיננו רשאי להזדכות על מע"מ בגין רכישותיו. יתרון זה מאפשר לו לתמחר את מוצריו בעלויות אטרקטיביות ולהתחיל לבנות את מצבת לקוחותיו. עם זאת, עוסק פטור מוגבל ברווח שנתי של כ-78,000 שקלים (רף המשתנה משנה לשנה). מרגע שעוסק פטור חוצה את תקרת הפטור המוקנית לו מכוח החוק, מס ערך מוסף מתחיל להיגבות אוטומטית.

מה זה עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא צורת התאגדות שמחייבת גביית מע"מ מלקוחות אך מאפשרת לבעל העסק להתקזז על סכומי המע"מ בעבור רכישות שבוצעו. לדוגמה, אם הוצאותיו של העסק מדי חודש עומדות על כ-10,000 שקלים שמתוכם כ-1,700 שקלים הם בעבור מס ערף מוסף, ובמקביל העסק מכר מוצרים בסכום של 30,000 שקלים שכ-5,100 שקלים מתוכם היו בגין מע"מ, תשלום המע"מ יהיה בסך ההפרש בלבד.

 

ישנן כמה חובות אשר חלות על עוסק מורשה ואינן רלבנטיות לעוסק פטור כמו הנפקת חשבוניות מס קבלה ללקוחות, ניהול פנקס הזמנות ועוד. עוסק מורשה הוא לא התאגדות משפטית שמפרידה בין בעל העסק לעסק. אם העסק צובר חובות מול צדדים שלישיים ניתן לרדת לנכסיו הפרטיים של בעליו.

מה זה חברה בע"מ?

חברה בע"מ היא צורת התאגדות שהעיקרון המרכזי בה הוא הפרדה בין בעלי המניות לחברה. זוהי צורת התאגדות אשר מאפיינת לרוב עסקים שמחזור ההכנסות השנתי שלהם גבוה. היתרון הגדול מאחורי חברה בע"מ הוא כמובן האישיות המשפטית הנפרדת. במידה שהעסק צובר חובות והנושים רובצים לפתחו, כמעט ולא ניתן לרדת לנכסיהם האישיים של בעלי המניות. זאת, זולת אם הנושים הצליחו להוכיח מעשים כמו מרמה או הברחת נכסים.

 

יתרון נוסף של חברה בע"מ לעומת עוסק פטור או עוסק מורשה הוא היכולת לבצע תכנוני מס אפקטיביים.

בניגוד לעוסק מורשה או עוסק פטור אשר מחויבים במס הכנסה וביטוח לאומי בעבור מלוא הכנסותיהם, חברה בע"מ מחויבת במס רק על רווחים מסוימים. הכנסות שמשמשות לפעילות השוטפת ואינן נמשכות כמשכורת או דיבידנד נושאות רק במס חברות.

 

מנגד, חברה בע"מ נדרשת לשלם הוצאות גבוהות להנהלת חשבונות כפולה. ישנם סוגים שונים של חברות כאשר חברה יכולה להיות חברה פרטית או חברה ציבורית.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר