A A A

חתימה דיגיטלית

  • חתימה דיגיטלית

את טביעות האצבע ששימשו כחותמת שאין עליה עוררין, מחליפה כיום חתימה דיגיטלית, שבדומה לחד הפעמיות וחוסר הזהות בין שתי טביעות אצבע, גם היא בלתי ניתנת לזיוף.

חתום בהצפנה

אורגינליות היא אחת הדרישות המרכזיות מחתימה על מסמך, טופס או חוזה. כדי שחתימה תעיד על אמיתות בעליה עליה לעמוד במספר תנאים, בדומה לחתימה  הידנית המוכרת לכולנו.

אחד היתרונות של חתימה אלקטרונית היא היעדר הצורך בנוכחותו הפיזית של החותם, ולפיכך היא פותחת פתח לביצוען של פעולות שדרשו  נוכחות זו בעבר.


על מנת להבין כיצד מתאפשר להנפיק זהות דיגיטלית ייחודית, יש לרדת לעומקן של הפעולות הנלוות לכך.
ראשית, המבנה של החתימה מורכב מרצף של 128 ספרות בינאריות (המכונות גם ביטים) העוברות תהליך של הצפנה. בעת ביצוע החתימה באמצעות תעודה אלקטרונית, מופק רצף ספרות חדש השונה ממסמך למסמך.

 

מעמדה של חתימה אלקטרונית זהה על פי חוק לזה של חתימה ידנית, והיא טומנת בחובה את כל היתרונות הנלווים לאבטחת מידע, כלומר: היא בטוחה יותר מפני זיופים וגניבות.

תיבת דואר מאובטחת

לא פעם נוחתת בתיבת הדואר האלקטרוני שלנו הודעה משולח אנונימי או בלתי מוכר לנו, היכול לשאת עמו מסר פשוט או כוונות זדון. כמו כן, כאשר אנו שולחים מייל הוא עלול להתקל באותו מחסום של חשדנות, שמא עברה ההודעה שינוי בדרך או שמא מדובר במתחזה.


הפתרון לכך הוא שימוש בטכנולוגיה של חתימה דיגיטלית, המצריכה מספר שלבים פשוטים וידידותיים למשתמש.


כדי לבצע חתימה שכזו יש צורך בתעודת זהות דיגיטלית, הכרוכה בהליך מנהלתי חד פעמי באפס עלות.
כל מי שבבעלותו מחשב הוא בעל יכולת לייצר תעודת זהות דיגיטלית, אשר יש לקבל עליה אישור המעיד על תוקפה והאותנטיות שלה. ניתן להשיג אותה דרך הרשת האינטרנטית בפרק זמן שאינו עולה על עשר דקות, ובחינם.

תעודת כשרות אלקטרונית

תעודת זהות אלקטרונית מהווה גושפנקא לזיהוי של משתמשים בעולם הוירטואלי, באופן שיאפשר להם לבצע פעולות ברשת, או להנות משירותים מקוונים, והיא כפופה לתקן עולמי.


התעודה, המונפקת כחלק מתהליך יצירת חתימה דיגיטלית היא אף ברת תוקף משפטי, ומשום כך חייב להיות גוף שלישי מעורב המכונה "גורם מאשר". באחריותו של גוף זה, המקובל על שני הצדדים, לספק זיהוי ראשוני של המשתמשים ולעמוד בהגדרות החוקיות של חוק חתימה דיגיטלית.


המבנה של תעודת הזהות האלקטרונית כולל מספר פרטים הכרחיים, הראשון שבהם הוא שמו המלא של בעל התעודה, כולל מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.


בנוסף, אם האדם האוחז בתעודה הוא גם בעל עמדת עובד ממשלה, או במידה והוא מורשה חתימה בתאגיד, על התעודה לשאת גם את שמו של המשרד או החברה, לצד תיאור תפקידו ופירוט מספר החברה אצל רשם החברות.
תעודת זהות אלקטרונית היא בעלת תוקף זמני, על כן יש לוודא כי התעודה תקפה בעת שימוש בחתימה אלקטרונית.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר