A A A

טיפול בפסולת

  • פסולת ביתית
  • מיחזור פסולת

פסולת היא מושג תלוי מקום, זמן והקשר: שלמזון יש תאריך תפוגה, לאריזה יש תכלית עד לשלב פתיחת המוצר, וחפצים רצויים בקרבתנו עד לרגע בו הם מתויגים כ"אשפה", כלומר: מרגע שנתפסו כבלתי נחוצים לנו. חשוב לזכור, כי האשפה ממשיכה להתקיים גם לאחר שהשלכנו אותה - טיפול בפסולת הינו תהליך שנועד להקטין את ההשפעה השלילית שלה על סביבתנו.

לתרבות הצריכה יש ריח

כיום, כבר לא טורחים לתקן חפץ מקולקל כי זול יותר לרכוש אחד חדש, אופנות מתחלפות בקצב מסחרר ורמת הריגוש הגבוהה דוחקת בנו לקנות חפצים בתדירות גבוהה. תרבות הצריכה מעודדת אותנו להשתמש ולזרוק, אך המחיר הסביבתי והחברתי שאנו משלמים על כך הוא בלתי נתפס. כך למשל, ריבוי של פסולת מתכלה עלולה ליצור תסיסה ושחרור של גזי חממה המשפיעים על בריאותנו.

 

כיום, אנו עדים לשינויים הקיצוניים החלים במזג האוויר כתוצאה מפליטת גזים אלו, ומושפעים מהם.
טיפול בפסולת הוא התשובה המוחצת לשנים של הדחקה ולשורה של נזקים שאנו נאלצים להתמודד אתם כתוצאה מכך.

מיחזור פסולת היא גם התחדשות

"זבל של אחד הוא אוצר של האחר" הנו פתגם שקיבל נופך אקולוגי, אבל לא רק. אם בעבר צפינו בהשתאות כיצד מייצרים תושבי העולם השלישי מיני מוצרים שהופקו מזבל, והבענו פליאה למראה התושייה הרבה בהכנתם של מכשירים וכלים שחלקיהם לוקטו בערימות של אשפה, הרי שכיום התנהלות שכזו היא צו השעה בקרב העולם המערבי.


פסולת שהיא תוצר של שימוש כלשהו, עשויה להוות חומר גלם לשימושים אחרים, או במילים אחרות: מחזור.
במדינת ישראל כיום, מעניקה הממשלה לרשויות השונות הלוואות ומענקים לשם פיתוחם של מערכי טיפול בפסולת הכוללים ניצולה ומחזורה.
האפקט המיידי של מחזור הוא הקטנה של נפח הטמנת האשפה, המהווה כיום פתרון לפסולת עירונית. אפקט נוסף הוא הרווח הכלכלי שיכול להניב ניצול אשפה, המתבטא בהפקתה של אנרגיה חלופית על ידי מערכי ביוגז.

למחזר היום בשביל המחר

אנו עדים לשימושים מופלאים מחומרים ממוחזרים: מגרשי משחקים בטיחותיים ומרופדים מוקמים מנעלי ספורט שנטחנו, מעילי פליז מרהיבים ומבודדים מיוצרים מבקבוקי שתיה, גופי תאורה מנייר ממוחזר, ועוד. טיפול בפסולת הכולל הפרדתה למרכיבים שונים, מאפשרת שימוש חוזר ביעילות רבה, והפחתת נפח האשפה כמו גם הנזקים הנלווים אליה.


כדי לעודד את האזרחים להשיב חומרים אלו למוקדי מחזור ייעודיים, נכנס חוק הפקדון לצד מערכי איסוף של בקבוקי השתיה מפלסטיק. חוק נוסף שנכנס לתוקף הוא חוק מחזור צמיגים, שאושר לאחר שהתברר כי צמיגים המושלכים בשטחים פתוחים גורמים למפגעים של ריח, זיהום מים ואוויר. נוסף על אלו, פזורים גם מיכלים להשלכת נייר המוצבים ברחבי הערים, לרווחת התושבים, הזוכים לתמריצים המעודדים מחזור.


התודעה, כמו הבנת ההכרח באים לידי ביטוי הלכה למעשה: בערים רבות החלו מציבים פחים מיוחדים, שנועדו להפרדת אשפה, כך שהטיפול בפסולת העירונית יתבצע ביעילות רבה יותר.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר