A A A

כלי גינון

  • כלי גינון

גינות הן ביסודן מונח אורבאני: ברוב ערי העולם מוקצים שטחים, המשמשים למטרות גידול של צמחים למטרות נוי, והם תחומים ומוגדרים כ"גינה". גם משקי בתים פרטיים שלהם חצר פרטית מטפחים גינות ובהן צמחים שונים, גם צמחי מאכל ותבלין. כלי גינון מאפשרים לא רק את הקמתה של הגינה עצמה אלא את התחזוקה השוטפת שהיא מצריכה.

 

"בגן מוקסם יושב איש מפוכח"
ככלל, כל גינה מוקמת בשלבים: יש להכין את הקרקע לנטיעה, לטעת את הצמחייה ולהקפיד על גיזום והשקיה. משום כך, כלי גינון נחלקים למספר קטגוריות, המתאימות לכל אחד מן השלבים שצוינו לעיל כמו גם לאופייה של הגינה.

כאשר מדובר בחצר של בית פרטי למשל, הרי שדייריו מייעדים אותה למטרות שונות בהתאם לצרכיהם; יש מי שיעדיף לטפח גינת נוי ולמקם בה ריהוט גן, יש מי שנסחף אחר הפנטזיה לגדל בעצמו את הירקות והתבלינים שהוא משתמש בהם לצריכה אישית, ויש מי שזקוק למרחב כדי לאפשר לילדים לשחק. עבור כל אחת מן המטרות יש צורך ברכישת כלי גינון, שימלאו תפקידים שונים ויבטיחו גינה בת קיימא.


כלי גינון לחיים ירוקים
בין הפרמטרים המובילים את הבחירה בכלים הנכונים לנו הוא גודלה של הגינה וסוג הצמחייה שהיא מאופיינת בה. כך, עבור גינת נוי, כלי גינון אידיאליים יכללו מזמרה לגיזום, מעדר לניקוי השטח מעודפי הענפים והעלים, כמו גם אביזרי השקיה. גינת תבלינים, לעומתה, מחייבת כלי גינון המכינים את הקרקע לזריעה ולשידוד, וגינה המצטיינת בשיחים עבותים ובעצים מצלים תחייב הצטיידות במשור לקיטום של ענפים ואף סולמות.

יש לזכור, כי גינות הן פרי יצירה של האדם ועל כן זקוקות לטיפוח ולתשומת לב, הן אינן סלחניות לכל סוג של הזנחה ומגיבות בהתאם. תהליך שיקומה של גינה הוא לעתים ארוך ומייגע ואף מחייב את הקמתה מחדש.


גנן אוהב גינות?
כמובן, בחירתם של כלי גינון אינה מוכתבת כליל על ידי הגינה עצמה, ומושפעת מהעדפותיו האישיות של הגנן, מיכולותיו הפיזיות וגם הכלכליות. ישנם כלי גינון ידניים המתאימים יותר לגינות קטנות הדורשות טיפול אישי ועדין, ולעומתם, כלי גינון חשמליים מאסיביים ויקרים, שנועדו לקצר את זמן התהליכים המורכבים, כמו גם להקל על הגנן מבחינה פיזית.

כך לדוגמא, גריפת עלים מחייבת מאמץ גופני, בעוד ששימוש במפוח מותיר לגנן רק איסוף של ערמות. או למשל, ניסור ידני של ענפים האורך זמן ומצריך כוח פיזי, לעומת משור חשמלי המבצע את העבודה בהנעה של היד ללא הפעלה של כח כמעט.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר