A A A

לייבסקור

Livescore - תוצאות ספורט בזמן אמת

לייבסקור היא מערכת המעדכנת תוצאות ספורט בזמן אמת, בענפי ספורט שונים כגון: כדורגל, כדורסל ,טניס ועוד.

פעילות מערכת לייבסקור:

ההסבר מאפיין את משחק הכדורגל, אבל מערכת לייב סקור פועלת באותו העיקרון, גם באנפי ספורט, שצוינו מוקדם יותר.

Livescore מראה את המשחקים של היום הקלנדרי, בו אנחנו מבקרים באתר. המשחקים מחולקים לפי מדינות, ליגות ושעות משחק.


החלוקה של הלייבסקור נעשית בצורת טבלה ובכל עמודה ניתן לראות נתונים של המשחקים.
הנתונים המרכזיים על-פי טבלת לייב סקור, באנגלית-משמאל לימין, בעברית מימין לשמאל:


בעמודה הראשונה שעת המשחק, בעמודה השנייה מתוארים שלבי המשחק בזמן אמת, בצורה של שעון אדום מהבהב.
לפני תחילת המשחק העמודה ריקה ובמחצית יסמן מחצית ובסיום יירשם שהמשחק יסתיים.
יתכן ופרטים אלו יסומנו באותיות אנגליות.

 

העמודה השלישית מתארת את הקבוצות, או הנבחרות, שמשחקות אחת כנגד השנייה, הקבוצה הראשונה,
היא הקבוצה המארחת ואילו הקבוצה השניה, היא הקבוצה האורחת.
שאר העמודות של לייבסקור יכולות להכיל פרטים על שידורים ישירים, הרכבים של קבוצות וסטטיסטיקות.


הכותרות המודגשות לרוחב הטבלה, מחלקות ומסמנות, על-פי ליגות, מדינות וטורנירים.
במערכת תוצאות זו ניתן לראות ארכיון של מספר ימים אחורה ולוח משחקים עתידי.

למה אנחנו צריכים את הלייב סקור?

מערכת livescore מאפשרת למשתמשיה להיות מעודכנים בתוצאות ספורט בזמן אמת, ללא קשר לשעת משחק, או מיקומו.
כמות השידורים של המשחקים מוגבלת ופיזית לא ניתן לצפות בכל משחקי היום,
לכן מערכת הלייב סקור מרכזת ומציגה את נתוניה, גם בזמן אמת.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר