A A A

מדד הבניה

מחירי מוצרי הבניה משתקפים באופן מלא במדד הבניה שמפורסם מידי תקופה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ממש כמו ממד המחירים לצרכן, כך גם המדד הזה משקף את המחירים של מוצרי הבנייה ותנודות ושינויים בהם מתקופה לתקופה.

 

במידה והחלטתם לרכוש דירה מקבלן, קחו בחשבון כי קיים סיכוי שהקבלן יבקש להצמיד את עלויות הבנייה למדד הבניה עצמו. משמע: כל שינויים בעלויות ההוצאות של בניית הדירה בהתאם למדד שיפורסם ישפיעו על הכיס שלכם באופן ישיר.

התחשבות במדד הבניה

מומחים לרכישת דירה ממליצים לכל מי שרוכש דירה מקבלן, כי מוטב לשלם עבור הדירה לקבלן את רוב התשלומים מראש. ככל שתקדימו לשלם את רוב ההוצאות על בניית הדירה בתקופה של מדד מסוים, כך תהיו חייבים פחות בהוצאות חריגות או תוספות תשלום, במידה וחלה עלייה במדד הבניה. לדוג': ישנה אפשרות כי במדד הבניה, היה שינוי במחיר בין הסכום ששולם עבור בניית אינסטלציה בחודש ינואר, לבין המדד שמופיע בחודש פברואר.

 

אם לא תשלמו לקבלן עבור האינסטלציה כבר בחודש ינואר, והייתה עליה משמעותית במחיר התקנת האינסטלציה בין ינואר לפברואר, אתם צפויים לשלם יותר עבורה בתום הבניה. זאת בשל העובדה כי בפברואר חלה עליית המחירים בהוצאות של אינסטלציה.

 

במידה ואתם מחליטים לרכוש דירה מקבלן, אין צורך כמובן לשלם עבור כל ההוצאות הצפויות מראש. מומלץ לשקול בכובד ראש על מה הייתם מעוניינים לשלם בהקדם ועל אילו דברים הייתם יכולים לדחות את התשלום. לשם כך כדאי להסתמך פעמים רבות על המדד ולראות מה היו התנודות האחרונות שמדד הבניה בתחומים השונים שבהם הוא עוסק. בין התחומים ניתן למצוא עלויות כגון: העסקת עובדי בניה, ביצוע עבודות חשמל, התקנת תשתיות של אינסטלציה, בניית שלד הבניין, שימוש בחומרים חיוניים לבניה כגון: מלט, זכוכית וכו'.


כאשר חותמים על חוזה מול קבלן כדאי מאד לשים לב שהוא לא מחתים אתכם על כך שהתשלומים שלכם עבורו יהיו צמודים לממד רטרואקטיבי. במידה ותעשו כן, קיים סיכוי סביר שהוא יחייב אתכם בייקור מדד תשומות הבניה השנתי, גם אם אתם בעצמכם ביצעתם תשלום תוך זמן קצר מרגע תחילת הבניה. הדבר פשוט יאפשר לו לחייב אתכם. במידה ותשלמו לו את הכל מראש, תחסכו לעצמכם בעיות וכאב ראש וכך לא תהיו תלויים בשינויי מדד הבניה.

בחינת מדד הבניה בחוזה

בעת חתימת חוזה או הסכם, רצוי להתחשבן מול הקבלן ולסגור את כל הקצוות בכל מה שנוגע לנושא של מדד הבניה. עברו על החוזה בקפדנות ומצאו סעיפים שעלולים להיות מטעים מבחינת דו המשמעות שלהם או מבחינת היכולת שלכם להבין אותם.

 

קחו בחשבון כי אם לא תשלמו את רוב התשלומים על הדירה מראש, יש סיכוי כי יהיו לכם הוצאות נוספות עקב שינוי מדד הבניה.

  • מדד הבנייה וענף הנדל"ן בארץ

    מדד הבנייה מושפע באופן ישיר מעליית מחירי הנדל"ן בארץ. ככל שהדירות החדשות לבנייה מתייקרות יותר, כך מתייקרות גם ההוצאות הכלכליות שכרוכות בבניית בניינים ודירות חדשות.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר