A A A

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן הוא מדד נפוץ. שומעים עליו לרוב באמצעות אמצעי התקשורת והוא נושא שגור בפי כלכלנים. בקרב הציבור קיימת התייחסות והקשבה למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מידי חודש. מי שאמון על פרסום מדד זה היא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמידי שנה עורכת סקר המכונה: "הוצאות משק בית", על מנת לשקף את הרגלי הצריכה בחברה.

 

המדד בישראל נועד למעשה למדוד את השינוי ברמת המחירים בכל מה שנוגע לסל מוצרים ספציפי מסוג מסוים. מדד המחירים לצרכן בודק את דפוסי הצריכה של קבוצת צרכנים בנקודת זמן מסוימת.

מדד המחירים לצרכן והשפעותיו

במדד המחירים לצרכן בישראל הסל למעשה מורכב מעשרה תחומים מרכזיים שמאפיינים את ההוצאות של הישראלים בחיי היום יום. בין התחומים ניתן למצוא: ביגוד, מזון, תחבורה, תרבות ובידור, בריאות ועוד. חשוב לזכור כי הרגלי הצריכה של הישראלים הם דבר משתנה מתקופה לתקופה. מסיבה זו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת את הסל החדש מידי שנתיים, על מנת שהשינויים הנדרשים יופיעו בו.

 

מדד המחירים לצרכן נבנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכך שהיא פונה בכל חודש לכחמש מאות משקי בית בישראל ולוקחת אותם כמדגם מייצג שמשקף את סל הצריכה בארץ. הלשכה מחייבת את משקי הבית להשיב על הסקר והם מצידם נותנים את הנתונים הנדרשים על מנת שללשכה יהיה את המדגם המייצג הנדרש. המשפחות נדרשות לעקוב במשך שבועיים אחר ההוצאות הכלכליות שלהן ולתעד אותן. מעבר לכך, הן נדרשות להשיב גם על מה היו ההוצאות שאינן יומיומיות או קבועות במהלך השבועיים האלה.

 

מתוך זה, לוקחים גם את נתוני ההוצאות השוטפות והקבועות וגם את ההוצאות היום יומיות שאינן צפויות ומאחדים אותן יחד לכדי תוצאה שלמה אחת. לאחר מכן מחשבים את הנתונים הסטטיסטיים של כל משקי הבית במדגם המייצג. את התוצאות חושפים פעם באמצע החודש בתאריך קבוע.

 

מדד המחירים לצרכן מאפשר להבין האם יש עליית מחירים (אינפלציה) או ירידה במחירים (דיפלציה). כמו כן, הוא מאפשר לשכירים לקבל תוספת יוקר כפיצוי לעליה ביוקר המחיה במידה וקיים להם סעיף כזה בהסכם העבודה.

המדד עצמו לא חף מבעיות של חישוב עלויות המחיה בתחומים השונים. כשמדובר במוצרים חדשים שנכנסו לשוק למשל, לא תמיד ברור כיצד יש להתייחס אליהם במסגרת ההוצאות השוטפות. כמו כן, יש לקחת בחשבון את החישובים גם כאשר מדובר בהכנסת מוצר חדש והחלפתו בישן.

מעקב אחר מדד המחירים לצרכן

באמצעות מדד המחירים לצרכן תוכלו להשוות את ההוצאות שלכם לעומת הנתונים הסטטיסטיים שמתפרסמים. כמו כן, תוכלו להבין באיזה תחום התקיימה עליית מחירים ועד כמה זה נוגע לכיס הפרטי שלכם. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים המתקיימים מהלשכה מידי חודש.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר