A A A

מדד תשומות הבניה

  • תוכנית בניה

מדד תשומות הבניה והערכה מקדימה

מדד תשומות הבניה שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדקדק מאד בפרטים המופיעים בו. במידה ואתם רוכשים דירה שנבנתה מיסודה ולא דירה ישנה או משופצת, תוכלו להתבונן במדד המפורסם ולהתעדכן בטווח המחירים וההוצאות הנורמטיבי שיש בשוק בניית הדירות החדשות.

 

הדבר ייתן לכם אינדיקציה לגבי סגירת מחירים מול הקבלן המבצע את בניית הדירה וכמו כן, ייתן לכם אפשרות להערכה מקדימה וברורה יותר להוצאה הכלכלית הצפויה להיות לכם. במסמך מדד תשומות הבניה תוכלו לראות אם חלה עליית מחירים בהוצאות השונות, או לחלופין ירידת מחירים.

 

מדד תשומות הבניה וסוגי ההוצאות

מדד תשומות הבניה למגורים מחולק למספר תחומים של הוצאות הבניה. המדד מתייחס לחלקים שחיוניים לקיומה של הדירה: החל מחומרים הכרחיים וכלה בעובדים המבצעים את הבניה על סוגיה השונים (חשמל, צנרת וכו').

בכל מה שנוגע להוצאות חומרי בניה, מדד תשומות הבניה מפרט חומרים כגון: שיש וקרמיקה לחיפוי וריצוף, ברזל ומוצרי מתכת לבניה, רשתות חוטים ומסמרים, עץ לבני, חומרי איטום שונים ועוד. בנוסף, תוכלו למצוא חומרים הכרחיים אחרים כגון: עלויות צבעים לקירות הבית, עלויות זכוכיות להתקנה במקומות שונים כמו: חלונות מראות ועוד.

 

בכל מה שנוגע להעברת החפצים לדירה, מופיעים במדד תשומות הבניה גם עלויות הובלה של הציוד שאתם מעוניינים להכניס לדירה שלכם. מעבר לכך, יחושבו גם עלויות הובלה של העובדים עצמם שבנו עבורכם את הדירה ומה הייתה ההוצאה הכספית המגולמת בהסעת הפועלים וכן במפעילי הציוד הכבד לבניית הדירה ממקום למקום.

במדד תשומות הבניה גם תופיע הערכה סטטיסטית של כל העלויות של המסים הנלווים בהקשר לבניית הדירה. אם מדובר באחזקות של המשרדים השונים המטפלים בכם ואם במיסי ביטוח ובדיקות שהם הכרחיים בבניית דירה חדשה.

 

במדד תשומות הבניה מופיעות גם עלויות תשתיות שונות המרכיבות את הדירה עצמה כגון: עלות עבודות אינסטלציה, התקנת כבלי חשמל, מוצרים ואביזרים לעבודות חשמל. גם צוות ניהול ופיקוח שאחראי על כל עבודות הביצוע והקמת הדירה שלכם. בתוך הדו"ח עצמו מופיעות מחולקות על פי עמודות השנים שבהן היו תוצאות המדד שונות בתחומים השונים שרשומים בו.

כך נוצר למעשה מקום להשוואה סטטיסטית של המדד משנה לשנה. במדד תשומות הבניה יופיע גם מדד המתייחס לעבודות תשתית של הבניין שבו ממוקמת הדירה כגון: עבודות עפר, התקנת מעליות וכו'.

 

מדד תשומות הבניה והשוואת מחירים

ההשוואה שמתקיימת בדו"ח הסטטיסטי בין שנים חולפות של מדד תשומות הבניה היא הכרחית וחשובה. כך תוכלו להבין מה המחירים השונים הקיימים בשוק ומה ההוצאות הכללית של קניית הדירה כוללת בשנה הנוכחית של רכישתה, לעומת השנים הקודמות.

  • מדד תשומות וקניית דירה

    דד תשומות הבנייה משקף באופן מובהק את השינויים שחלים מידי שנה במחירי הדיור. ככל שיש עליית מחירים גדולה יותר של דירות, גם עלויות הבנייה הן בהתאם.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר