A A A

מיחזור פסולת

אתרים עירוניים למיחזור פסולת

אם אפשר היה לחלק את ההיסטוריה לצבעים, אני חושבת שהצבע ירוק היה מתאים לאפיין את התקופה של סוף המאה ה- 20 ועד היום (ומי יודע עד מתי). בימים של התחממות גלובלית, אפקט חממה ומזג אוויר שפשוט משתגע בכל העולם, הפכו המודעות לסביבה והטרנד הירוק של מיחזור פסולת למובילים.

 

רובינו ממחזרים ומנסים לשמור על הסביבה לפחות במיקרוקוסמוס הקטן שלנו. באיחור אופנתי אחר היישובים הקהילתיים (בעיקר בצפון הארץ) החלו עיריות רבות לעודד תושבים למחזר פסולת והציבו פחי מיחזור. ניתן למצוא בעיקר פחים לנייר ומכולות לאיסוף בקבוקים (אבל לא פסולת אחרת ולא בכל רחוב) וחסרים פחים לפסולת זכוכית, פחים לפסולת אורגנית וכו'.

 

הפרדת הפחים כלשעצמה (המוגבלת כאמור) אינה מספיקה. תהיתם פעם מה קורה לפסולת המופרדת שלכם לאחר איסופה? הפסולת שבעבר הייתה מובלת לאחת המזבלות העירוניות או האזוריות צריכה עתה להיות מובלת לאתרים למיחזור פסולת.

אתרים למיחזור פסולת עירונית

אתרים למיחזור פסולת צריכים, באופן אופטימלי, להיות זמינים לכל עירייה או לפחות לכל כמה עיריות באזור משותף. הקמת אתרים למיחזור פסולת עירונית (ואחרת) היא עסק יקר ובארץ קיימים רק אתרים מעטים כאלה (הנקראים בכלל "מפעלים"). האתרים הקיימים בארץ מצויידים במכשור חדיש ובפועלים המסייעים למיין, להפריד ולמחזר פסולת. הפסולת עוברת ראשית למתקן מיוחד המפריד את הפסולת האורגנית מכל היתר.

 

הפסולת האורגנית הופכת לקומפוסט (דשן) אבל יתר החומרים מובלים על מסוע שלאורכו מפרידים פועלים ידנית את החומרים הכדאיים כלכלית למיחזור (מה חשבתם, שימחזרו הכל?). בארץ מדובר בעיקר בנייר (עיתונים, קרטון) ובמתכות. פסולת פלסטיק מופרדת רק בתקופות בהן יש עלייה במחירי הפלסטיק (שיקול כלכלי, כבר אמרנו?).

אתרים זולים יותר ונגישים יותר למיחזור פסולת

אילו היו משקיעות העיריות מראש בהצבת פחים מתאימים לכל סוג של פסולת יכולות היו להיחסך עלויות רבות הנלוות להקמת ותפעול אתרים עירוניים למיחזור פסולת ואתרים כאלה היו נפוצים יותר. גם אם לא בכל שכונה או קרן רחוב היו מוצבים שורה של פחים לכל סוג פסולת, ניתן להקים אתרים מרוכזים בעיר (שניים שלושה כאלה מספיקים בהחלט) שאליהם יכולים תושבים להגיע (אפילו ברכב) ולהשליך פסולת מופרדת לזכוכית, מתכת, נייר וקרטון, אלקטרוניקה, פלסטיק ופסולת אורגנית.

 

פעולה פשוטה זו תביא לכך שכאשר הפסולת מובלת לאתרים העירוניים או האזוריים למיחזור פסולת, היא כבר מופרדת ברובה ונחסך הצורך ברכישת ותפעול ציוד יקר ובפועלים המפרידים ידנית פסולת. יתרון נוסף יהיה מיחזור של יותר סוגי חומרים והפקת כמויות גדולות יותר של חומרים למיחזור.

 

בהתחשב בעובדה שחלק גדול מהפסולת המופקת באתרים כאלה מיוצא לחו"ל, נראה לי שההחלטה הכלכלית הנכונה היא לייעל את התהליך ולהפיק כמה שיותר חומר למיחזור בכמה שפחות זמן. ביישובים הקהילתיים (בצפון ובגליל למשל) כבר נהוגים אתרים לאיסוף והפרדת פסולת במרכז היישוב והתמונה של אנשים המגיעים למקום עם מספר שקיות אשפה (מתכלות!) אינה זרה. המאה ה- 21 רק התחילה ומי יודע? אולי בקרוב נראה אתרים כאלה גם בערים הגדולות.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר