A A A

סמינר לנין

עבודה אקדמית העוסקת בלנין בהשוואה לאנשים, תפיסות וסרטים אחרים

 • מבוא לסמינר

  האם סרט עלילתי, ויתרה מכך קומדיה, יכול ללמדנו על אירועים היסטוריים? שאלה זו נידונה כבר בראשית הופעתו של המדיום הקולנועי אך נדחקה לצד בביטול, גם כשמדובר היה בסרטים תיעודיים, עד אמצע המאה הקודמת.

 • רקע

  רקע לסמינר לנין

 • להתראות לנין

  להתראות לנין מספר את סיפורו של אלכס, צעיר במזרח גרמניה אשר חי עם אמו כריסטיאן- אזרחית נאמנה ונלהבת של המשטר הקומוניסטי

 • חיים של אחרים

  הסרט חושף בפנינו את החיים במזרח גרמני הלפני נפילת החומה ואת המתרחש בתוך השטאזי. קצין שטאזי מתמנה, בהוראת שר התרבות, לעקוב אחר המחזאי גיאורג דריימן

 • להתראות לנין אל מול חיים של אחרים

  שני הסרטים שנידונו בעבודה זו הם סרטים חדשים יחסית שנעשו על תקופה ומדינה שאיננה עוד. האחד מעין קומדיה והשני דרמה

 • סיכום

  יש לצפות שבעתיד יתווספו עוד סרטים ונרטיבים ללהתראות לנין וחיים של אחרים, שסללו את הדרך להחלמה תרבותית מסויימת של העם המזרח גרמני וההיסטוריה הסבוכה שהוא נושא על גבו

 • ביבליוגרפיה

  מאת: הילה אהרוני, מתוך סמינר בקורס קולנוע, בצלאל 2008


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר