A A A

קבלנים רשומים

קבלנים רשומים על פי חוק

לאחרונה נדמה כי יש האטה בשוק הנדל"ן ופחות אנשים מעוניינים לרכוש דירות. בפועל קבלנים רבים עדיין ממשיכים בפרויקטים רבים של בניה. כמעט בכל עיר או איזור ברחבי הארץ ישנה תנופת פיתוח ושכונות חדשות מוקמות בלבד או לצד אזורים ישנים יותר. על פי חוק קבלנים רשומים מתועדים בפנקס קבלנים.

 

הדבר למעשה מחייב כל אדם שמעוניין לבנות מהיסוד, להרחיב מבנה קיים או להוסיף למבנה קיים שדרוגים, להירשם בפנקס קבלנים.

חשיבות של קבלנים רשומים

קבלנים רשומים הם דבר שכדאי לוודא מראש, בבואכם לקנות דירה. בעבר כבר התרחשו מקרים שאנשים רכשו דירות מקבלנים שלא היו מעוגנות כפי שצריך על פי חוק. בסופו של דבר, אותם אנשים נכוו מכך שהקבלן לא סיים את העבודות וברח לחו"ל בלי להשלים את העבודה ועם הכספים ששולמו. מעבר לנושא החוקיות, קבלנים רשומים הם קבלנים אמינים. ברגע שלקבלן יש תוקף שהוא מקבל ממשרד הבינוי והשיכון, ניתן לסמוך עליו כי העבודה תתבצע בצורה מקצועית ועד תומה.

 

גם כאשר מדובר בקבלנים אשר מבצעים לא רק עבודות בנייה, אלא גם עבודות כריית עפר לדוגמא, החשיבות החוקית לכך שהם יהיו קבלנים רשומים היא גדולה מנשוא. קבלן אשר לא עובד על פי החוקים שמציב משרד הבינוי והשיכון, עובר למעשה על החוק ועשוי להיות חשוף לתביעות ומשפטים.

 

גם מי ששוכר את שירותיו של קבלן שאינו רשום בפנקס, עלול למצוא את עצמו מסתבך עם מערכת החוק והמשפט במידה וייתפס.


על מנת לדעת במדויק מי הם הקבלנים, ניתן למצוא בצורה מסודרת ונרחבת את רשימת הקבלנים הרשומים בפנקס קבלנים ברשת האינטרנט. אתר משרד הבינוי והשיכון מספק מידע זה בצורה שקופה לציבור הרחב.
מעבר לאתר הזה, ברשת האינטרנט עצמה קיימים אתרים רבים אשר כוללים בתוכם אינדקס של קבלנים רשומים ומפרטים את שמותיהם והמשרדים של אותם קבלנים.

 

רשת האינטרנט היא מקור בלתי נדלה ונרחב לכל תחום הבנייה והקבלנות בארץ. באתרים הללו ניתן גם לקבל מידע רב על כל קבלן והסיווג שניתן לו מבחינת יכולת חוקית שלו לבצע עבודות בנייה עד סכום מסוים. לא כל קבלן יכול לקבל רשות לבנות פרויקטים בסכומי עתק ויש צורך בהגבלה כספית מסוימת מבחינה חוקית.

קבלנים רשומים בחברות קטנות

ברוב המקרים, חברות קבלן גדולות ובעלות וותק מקבלות הרשאה לבניית פרויקטים גדולים ויוקרתיים מאד בסכומי כסף גבוהים. קבלנים רשומים שיש להם חברה שנמצאת יחסית בתחילתה, או שהיא חברה קטנה או בינונית, יוכלו לבצע עבודות בנייה בסכומי בניה נמוכים יותר.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר