A A A

קידום האישה

  • קידום האישה במקום עבודה

קידום נשים בעבר ובהווה

קשה אולי להאמין אבל הפעם הראשונה שבה ניתן לנשים חופש הצבעה לבחירות היה במדינת ניו זילנד בשנת 1893. רק במאה העשרים החלו מדינות נוספות להעניק לנשים זכות בחירה. בחברה הלכאורה מודרנית שבה אנו חיים כיום, קידום מעמד האישה עומד בסדר היום החברתי וחדשות לבקרים נשמעות טענות כלפי קיפוח ואפליה של נשים במקומות שונים.

 

בהשוואה למצב שקיים במדינות עולם שלישי או בהיסטוריה הרחוקה יותר, מעמדן של הנשים בעולם המערבי הוא יחסית טוב. נשים רבות פעילות חברתית ועושות רבות למען קידום מעמד האישה. רבות מהן מגיעות מתוך גישה פמיניסטית שדוגלת בכך שאישה אינה פחותה מן הגבר ויכולותיה אינן שונות משלו. גם נשים שאינן פמיניסטיות, פעלו ופועלות לחיזוק קידום מעמד האישה בארץ שבה הן חיות ובעולם.

 

קידום מעמד האישה בעולם התעסוקה

החברה הישראלית היא חברה גברית ו"ביטחוניסטית" במהותה. בחברה שכזו לא יימצאו נשים רבות בתפקידי מפתח צבאיים או בתפקידי מפתח של ניהול בכיר. יחד עם זאת ניתן למצוא פה ושם נשים בודדות שמצליחות להגיע למעמד זה.

 

קידום האישה בתפקידי מפתח יוצר דילמה אצל נשים קרייריסיטיות רבות. מצד אחד החברה מצפה מהן לבצע את תפקיד האם ועקרת הבית במשפחה. האישה צריכה להיות האם המגוננת ומגנה על ילדיה, בעיקר כאשר הם צעירים. בנוסף, היא צריכה למלא את תפקיד האישה בבית כפי שכביכול מצופה ממנה.

 

נשים נקרעות בין הרצון לרצות את המשפחה ובין הרצון להיות בעלות קריירה מפוארת ולהשקיע בעבודה שלהן. קידום בעבודה מוסיף עוד יותר לדילמה שבה אותן נשים שרויות. קידום משמעותו יותר כסף ויוקרה בתפקיד, אך גם יותר שעות עבודה והשקעה שתניב רווחים לחברה ורקורד מקצועי לאותה אישה בתפקיד. זמן ההשקעה במשפחה ובבעל מצטמצם ואצל בני המשפחה עשויים להופיע פעמים רבות תסכולים כלפיה. היא כביכול מזניחה אותם ולא ממלאה את תפקידה כאם ואישה כראוי.

 

גברים פחות סובלים מבעיה זו שכן החברה מצפה שהם יהיו המפרנסים העיקריים ולכן היעדרותם מהבית נחשבת פחות בעייתית בכל מה שנוגע לקריירה.

החברה המודרנית איזנה בין התפקידים וכיום הגבולות מיטשטשים. הדבר תורם לקידום מעמד האישה גם בשוק התעסוקה. למרות זאת,  עדיין החברה עשויה להסתכל על אישה קרייריסטית, כאישה שאיבדה את עקרונותיה כדמות אימהית לטובת קריירה אישית ואגואיסטית.

 

קידום והדילמות שבו

ניתן אם כן לראות כי קידום מעמד האישה בתחום התעסוקה, גרם אמנם להתפתחות אישית ומקצועית של נשים בעולם זה, אך מצד שני יוצר אצלן דילמה של תפקיד כפול והרצון לממש את ציפיות כל הסובבים. בסופו של דבר, העניין תלוי כמובן בבן זוג שתומך ובסביבה שמפרגנת. אם הדבר הזה קיים, לאישה יהיה קל יותר להשקיע בקריירה ובהגשמתה העצמית.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר