A A A

ריפוי בעיסוק לילדים

ריפוי בעיסוק לילדים מסורבלים

כיום בשנת 2010, נפוצה האבחנה של "סרבול מוטורי". סרבול מוטורי במתייחס לילדים צעירים אשר מגלים סרבול תנועתי.

למשל ילד בן ארבע, המרבה ליפול, להיתקע בחפצים. מנסה לזרוק כדור לכיוון אחד אך יוצא לו בטעות לכיוון ההפוך. ילד עם סרבול מוטורי יתקשה בקפיצה עם שתי הרגליים, ימנע מריצה, טיפוס ותנועה ובדאי יתקשה לקפוץ על רגל אחת.

 

ילדים אלו לרוב, יעדיפו פעילויות פסיביות שאינן דורשות התארגנות גופנית כגון: משחק במחשב, ציור או קריאה. ילדים אלו עשויים להיתקל בקשיים חברתיים, היות ויתקשו להשתלב במשחקי חברה הנהוגים בגילאים אלו של: כדורגל, רכיבה על אופניים או משחק תופסת. טיפול ריפוי בעיסוק לילדים במקרים אלו יכול להואיל.


מטרות טיפול מסוג ריפוי בעיסוק לילדים מסורבלים:


מטרת העל של הטיפול הנה הגברת ההשתתפות המקסימלית של הילד בפעילויות מוטוריות. בריפוי בעיסוק תעבוד המרפאה בעיסוק עם הילד על מרכיבים מוטוריים כגון: טיפוס, קפיצה, דילוג, שיווי משקל ומשחק בכדור. המטרה בראש ובראשונה זה לחזק את ביטחונו העצמי והגופני של הילד.

 

בטיפול חשוב מאד שהילד יחווה הנאה והצלחה ובכך תגדל המוטיבציה שלו לעסוק בתחומים אלו. כשהילד מתחיל להיפתח ולהעז להתנסות במתקנים מגוונים וחוויות תנועתיות שונות יכול הילד להתחיל ולשפר את מרכיבי התפקוד שלו, כגון: שיפור הקואורדינציה, תיאום עין-יד, תיאום עין-רגל, שיווי משקל ותכנון תנועה.

 

אחד מהקשיים הנפוצים של ילדים מסורבלים הוא בתהליך של תכנון התנועה וההוצאה לפועל של תנועה או פעולה רצויה. בטיפול ריפוי בעיסוק לילדים בהחלט ניתן לשפר תפקודים אלו.

כיצד משפרים תכנון תנועה במהלך ריפוי בעיסוק לילדים?

תכנון תנועה מורכב משלושה שלבים:


1.הרעיון-מה אני רוצה לעשות
2.כיצד עלי לעשות זאת
3.משוב – מה עשיתי ואיך אני ממשיך מכאן.

 

ליקוי בתכנון תנועה יכול לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהשלבים הללו. ראשית, על המרפאה בעיסוק לאתר, היכן טמון הקושי, כאשר לעתים קרובת הקושי נמצא ביותר משלב אחד.

 

בטיפול ריפוי בעיסוק לילדים, תשים דגש המרפאה בעיסוק על כל אחד מהשלבים, מהרעיון ועד ההוצאה לפועל. בטיפול מסוג זה יש חשיבות לגיוון הפעילות וכן להדרגתיות. לעתים קרובות תשתמש המרפאה בעיסוק במסלולים מוטוריים מגוונים ומתקנים מגוונים על מנת לאתגר את הילד וליצור אצלו במוח עוד ועוד מסלולים עצביים אשר יסייעו לו בתכנון תנועה והוצאתה לפועל. בשדה הקליני, ניתן לראות יעילות גבוהה של טיפול זה.

 

ברוב המקרים יראה הילד שיפור ניכר בתפקודים השונים ועלייה בביטחון העצמי שלו. מעורבות ההורים בקביעת המטרות הטיפול,  וכן בתרגול עם הילד תורמת אף היא ליעילות הטיפול.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר