A A A

שדרה שסועה (ספינה ביפידה)

ספינה ביפידה (שדרה שסועה) היא תוצר של כשל בתקופה מוקדמת של ההריון, המתבטא בחוט שדרה שאינו נסגר.

כשלא מגלים בזמן

ספינה ביפידה משמעה פגיעה מוטורית, כמו גם סיבוכים אפשריים במערכת השתן והמעיים. בנוסף, פגועי ספינה ביפידה צפויים לסבול מקשיי למידה, קשיים חברתיים ונפשיים.


ככל מחלה, דרגות החומרה של ספינה ביפידה משתנות בהתאם לרמת הפגיעה, וכך גם רמת התפקודיות הצפויה.

ניתן לאתר ספינה ביפידה במהלך חודשי ההריון הראשונים בבדיקות שגרתיות, כשההמלצה במקרה של אבחון המום היא הפסקת הריון.
אך מה אם למרות כל הבדיקות לא התגלתה ספינה ביפידה ונולד ילד בעל מום?
במקרה כזה, באפשרותם של ההורים לתבוע בגין רשלנות רפואית.

להיות או לא להיות?

הקשיים העתידים לפקוד ילד הנולד עם ספינה ביפידה הם רבים מספור, החל מניתוחים כירורגיים להקלה על מצבו, דרך תהליך גדילה בצל סוללת רופאים ומעקבים רפואיים וכלה במוגבלות היום יומית הצפויה לו לאורך חייו.
הולדה בעוולה הוא נושא תביעה במקרה מסוג זה, אותה מפנים ההורים כנגד הרופא שבשל רשלנותו לא אובחן המום, לא ניתנה להורים האפשרות לבחור בהפסקת הריון, ולפיכך נדון הילד לסבול למשך כל חייו.

במקרים אלו נאלץ בית המשפט לקבל הכרעות הכפופות לסוגיות של אתיקה רפואית והיבטים מוסריים, שכן למעשה מדובר בבחירת מותו התיאורטי של הילד כאופציה העדיפה על חייו עתירי הסבל.
כאמור, ספינה ביפידה הינה מום הניתן לגילוי מוקדם. מקרים בהם לא התגלה המום מבעוד מועד, מלווים, בדרך כלל, שרשרת של כשלים לאורך כל תקופת ההריון, החל מרגע האבחון.
כבר בשלב האבחון עלול להתבצע אבחון שגוי או לא מתבצע כל אבחון, ולעתים האבחון מתבצע בשלב מאוחר יחסית של ההריון.

מסייעים להורים ולילד

כשלים מצד הצוות הרפואי המובילים ללידתו של ילד הסובל מספינה ביפידה מהווים עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית והולדה בעוולה.


בשל אחוזי הנכות הגבוהים של הסובלים מספינה ביפידה, לצד הנזק הרב מערכתי שנגרם להם כתוצאה מן המום, גדולים הסיכויים של תביעה בגין רשלנות רפואית לזכות בפיצויים גבוהים.

פיצויים אלו נועדו לסייע לילד לקיים שגרת חיים נורמאלית ככל האפשר, תוך הקלה על סביבתו הקרובה ומשפחתו בפרט.


ילד הלוקה בספינה ביפידה נתמך על ידי סביבתו באופן קבוע, עצמאותו מוגבלת כמו גם ניידותו.
התפתחותו כרוכה במעקבים רב תחומיים, הן אורתופדיים, הן אורולוגיים והן נוירו כירורגיים. צוות שיקומי מלווה את הסובלים מספינה ביפידה, על מנת למבטיח את התפתחותם ללא סיבוכים משניים.


ברוב המקרים, ילדים הלוקים בספינה ביפידה משולבים במסגרות מיוחדות משום שהם סובלים גם מהפרעות למידה ואף פיגור.
מהלך חייו של ילד הסובל מספינה ביפידה רצוף בסיוע מתמיד של מטפל, בשל המגבלות הפיזיות הרבות שאינן מאפשרות לו קיום של חיים עצמאיים באופן מוחלט.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר