A A A

שיקום ילדים

  • שיקום ילדים

כל האפשרויות וההזדמנויות פתוחות בפני ילדים: הם בראשית דרכם וכל החיים לפניהם. ישנם ילדים הסובלים מירידה תפקודית או מליקוי גופני, הן בשל תאונה והן בשל מום מולד. בעבורם הוקמו מחלקות שיקום ילדים המסיעות להם בהתמודדות עם המגבלה, כמו גם בלימוד המאפשר להם לעקוף את אותה מגבלה, ולתפקד באופן נורמאלי.

ילדים חסרי מנוח

ילדים הם חסרי פחד: הם קופצים, רצים ופועלים באימפולסיביות, מבלי להיות ערים לסכנות. בשל כך, ילדים רבים נפגעים בתאונות, המשבשות את מהלך חייהם התקין. כעת, הן על הילד והן על משפחתו לעבור שינוי תפקודי ותפיסתי, ולהתמודד עם מגבלה המחייבת לעבור מסלול, שישיב את היכולות שאבדו.


צוות רב מקצועי במחלקות לשיקום ילדים בונה את התהליך על כל היבטיו, הן אלו הפיזיולוגיים והן אלו הנפשיים.

סביבה שיקומית

על קבוצה אחרת של ילדים נמנים אלו, שבמהלך לידתם נפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית, בשל סיבוך במהלך הלידה או שנולדו עם מום. בשונה מן הקבוצה של הילדים שנולדו בריאים, לילדים שנולדו אל תוך מציאות מוגבלת, ישנה תכנית שיקום מובנית כבר משלבי חייהם הראשוניים.
הן במקרה של שיקום ילדים שנפגעו או של אלו שנולדו פגועים, יש צורך בתמיכתה של הסביבה הקרובה על מנת להתמודד עם המגבלה וכדי ללוות את הילד במסע השיקום.

ממצים יכולות

תכניות השיקום של שתי קבוצות עיקריות אלו הן שונות בתכלית השינוי. בעוד שהילדים אשר נולדו לתוך מציאות פעילה ותפקודית וחוו טראומה גופנית חריפה עוברים תהליך שיקום הדומה להליך השיקומי אותו עוברים מבוגרים, הרי שילדים שנולדו לתוך המגבלה שלהם, למעשה לא מכירים מציאות אחרת.
מטרתו של שיקום ילדים מכל קבוצה היא מיצוי היכולות התפקודיות עד תומן.


יש לזכור כי הפיזיולוגיה של הילד שונה מזו של מבוגר, וברוב המקרים היא עובדת לטובתו. יכולת הריפוי, השחזור והשיקום של הגוף הגדל היא עצומה, כמו גם היכולת ללמוד ולהפנים כישורים חדשים במידה והם נדרשים לכך.
המוח עדיין מסגל לעצמו תפקודים ומיומנויות חדשות, ועל כן ביכולתו להפנים ולרכוש אותם.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר