A A A

שער הדולר היציג

הדולר הינו מטבע חזק בעולם המשמש למסחר בינלאומי פרטי ועסקי ומשפיע על הכלכלה שבמרבית מדינות העולם. שער הדולר היציג משתנה כל עת וניתן לראות זאת באמצעות טבלאות וגרפים אונליין או להתעדכן דרך הבנקים השונים, כשאחראי להצגת שערו היציג הינו בנק ישראל, המכריז את ערכו היציג. זאת בהסתמך על נתונים מעודכנים מכל הבנקים וקביעת ממוצע כללי.

 

הריבית המשפיעה על השקל היא הגורם המכריע בחשיבותו של שער הדולר היציג בעבור רבים והתערבות הבנק בכך גורמת לגרסאות שנויות במחלקות של רבים העוסקים בעיקר בסחר המט"ח. מתנגדי השיטה טוענים כי לבנק ישראל אינטרס ממשי בהורדת הריבית ועלייתה, משום הרצון להימנע מאינפלציה כלכלית תשפיע על המשק, כשטענתם הינה שהדבר לא ימוטט את המשק, כי אם תגרם אינפלציה הורדת ועליית הריבית לא תהיה הגורם לכך.

 

שערים יציגים של דולר ויורו

הדולר היציג הינו דינאמי ביותר ומשפיע רבות אודות הכלכלה בארץ והכלכלה הבינלאומית בתחומים רבים. בעקבות השינויים הרבים של שערו, מושפע מכך גם שערו היציג של היורו, שהינו מטבע חוץ חזק בנוסף לדולר, המשמש כמעט את כל אירופה וכאשר עולה שער הדולר, רבים מעדיפים ברגעים אלו להשקיע ביורו. לדולר האמריקאי מתלווה שער הדולר הקנדי, שגם הוא מושפע רבות מעליית שער הדולר היציג או ירידתו ולעיתים רבות מצוי בסמוך אליו, אך לעולם אינו זהה לו.

הסיבות לשינויי שער הדולר

שינויי שער הדולר היציג משפיעים רבות בכל תחומי החיים ומצבם הכלכלי של הישראלים ושאר האזרחים ברחבי העולם ועל כך קיימת חשיבות מכרעת להבנת הסיבות לשינויי השער. שער הדולר היציג עולה כאשר כמות האנשים הקונים את המטבע עולה: מדובר בהיצע וביקוש, כאשר הביקוש למטבע  עולה ואיתו גם מחיר הדולר.

 

לעיתים משקיעים מעדיפים להשקיע בכלכלה האמריקאית ואינם מביעים אמון בכלכלה המקומית, השקעות רבות בכלכלה החיצונית יוצרת את עליית ערכו של הדולר. לעומת זאת, כאשר יותר סוחרי דולרים מוכרים את המטבע, ערכו של הדולר היציג יורד, כמו גם התחזקות כלכלות אחרות אף מקומיות ובכך היווצרותן של השקעות במסחר במט"ח.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר