A A A

תמחור מוצר

  • תמחור מוצר
  • מוצר מנצח

הקלישאה קובעת ש"לכל דבר יש מחיר", אך היא רק לא מציינת כיצד הוא נקבע ועל פי אילו פרמטרים. תמחור מוצר הוא מכלול של מספר אלמנטים המבטיח יעילות בהמשך הדרך וניהול מוצלח.

השלכות התמחור

מאחורי כל מוצר מסתתר סיפור הכולל גם רשימה של עלויות הנלוות לו, החל מרגע ייצורו ועד לזמן רכישתו. תמחור מוצר משקלל את כל הפרמטרים הנחוצים, הן לשם כיסוי הוצאות הייצור, והן לשם יצירת רווח.


הערכת מחיר זו אינה תמיד פשוטה וכרוכה בהחלטות, שהשלכתן על המשך קיומו של המוצר בשוק הן קריטיות.
במידה ומוצר או שירות תומחרו נמוך מכפי שדרוש, באופן שיכסה עלויות וייצר רווח, הרי שהתשתית הכלכלית עליו הוא נשען תתמוטט בסופו של דבר.

תמאם התמחור יהיה גבוה מידי בשל הערכה מוטעית, הרי שהצרכנים עלולים להצביע עם הארנקים ולפגוע במכירות.
לפיכך, לתמחור מוצר יש תפקיד מהותי בהצלחת העסק והשפעתו על רווחיותו.

מה הן השיטות לתמחור מוצר?

כדי לחשב מהו המחיר הנכון ביותר עבור מוצר או שירות, יש להגדיר תחילה את העלויות הכרוכות בו. טיבן של עלויות, שחלקן קבועות וחלקן משתנות, ישנן עלויות ישירות בעוד שאחרות הן עקיפות, ויש לקחת את כולן בחשבון.


חישוב של כל הנתונים הללו מאפשר תמחור מוצר שאינו תלוי אך ורק בעיקרון של עלות ורווח אלא משקלל גם פרמטרים כגון: התחרות בשוק ומחיריו.
שיטה זו לוקחת בחשבון את המחירים המקובלים בשוק עבור מוצרים או שירותים דומים הנגבים על ידי המתחרים. כך בין השיקולים המובילים את תמחור המוצר, מופיעה גם התייחסות  לאיכות המתחרים ולמעמדם. על פי גישה זו, משתלם לא פעם להוזיל מחירים ולהוות אטרקציה צרכנית, למכור בעלות נמוכה אך בכמות גדולה.


איסוף מושכל של כל הפרמטרים, תוך בחירת אסטרטגיה עסקית מהווים, אם כך, את הבסיס לקביעת מחירו של מוצר או שירות.

המחיר הפסיכולוגי

מכירה היא ריקוד עדין, הנע בין הצורך להוביל את הצעדים, לבין הכרח הזהירות שלא לדרוך על רגליו של הפרטנר. מחירו של המוצר הוא מוסיקת הרקע והשפעתו הפסיכולוגית היא מכרעת.


כך למשל, מייחס קהל הצרכנים ערך של איכות ויוקרה למוצרים בעלי עלות גבוהה, ערך המשמש את היצרן שעה שהוא מקבע את תפיסת המוצר בשוק. ככל שהמוצר ייתפס כמוצר בעל ערך מעמדי גבוה, כך יתלוו אליו ערכים של איכות. תפיסות פסיכולוגיות מובנות אלו משרתות את היצרן בעת תמחור מוצר. למעשה, ניתן לומר כי מחירו של מוצר נגזר לא פעם בהתאם לתפיסת ערכו בעיני השוק.


היבט פסיכולוגי נוסף של מכירה הוא נטייתם הטבעית של אנשים לבחון מצבים בהם הכסף שלהם יהיה "שווה יותר".  על עיקרון זה מסתמכים מבצעים והנחות מפליגות, כאשר התמחור הופך משתלם במיוחד עבור הצרכן וכתוצאה מכך הוא יקנה יותר. נהוג להשתמש בשיטת תמחור זו לשם קידום מכירות ובמקרים של עודף מלאי.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר