A A A

בורגנות

בימי הביניים המאוחרים החלו לצמוח ערים כתוצאה מהמעבר הכלכלי מהכפר אל העיר. אז גם החל לצמוח מעמד הבורגנות - מעמד של בני אדם החיים בעיר ומתפרנסים ממקצועות חופשיים.


אם בעבר המקצוע הבורגני העיקרי היה מסחר, הרי שכיום מדובר בעיקר בסמל סטאטוס של אנשים המנהלים חיי שיגרה המוגדרים כחיים "נוחים" וככאלה "נהנים" מרווחה כלכלית.
התקופה הניאו קלאסית היא התקופה בה קיבלה התבונה את מעמדה הרם. זוהי גם התקופה בה התנתק מעמד הבורגנות מכבלי שלטון המלוכה והאצולה (המהפכה הצרפתית) והפך להיות המעמד המוביל ובעל הכוח הרב בהיררכיה החברתית.
מאז ועד היום, הנחת הבסיס של הנורמטיביות היא שהכל רציונאלי ובר הסבר הגיוני. אי לכך, ישנם ערכים וכללים חברתיים שהם הנכונים ביותר ועל הכל לאמצם ולהתנהג על פיהם.


כדי להבין את גלגולו הנוכחי של הקשר בין אזרחי העיר ודרי הרחוב, יש לבחון מתי נוצרה הרגישות לעוני ולחריגות שאינה מאפשרת את הסטייה מהנורמה בכיכר המרכזית.
כדי לשמור על עצמה, טבעה הבורגנות ערכים מוחלטים המגדירים מהו טוב ומהו רע.  כל דבר שיכול היה לערער את השיטה, נדחק הצידה והועלם מהנוף כדי למנוע כל הסחת דעת או קריאת תיגר על הממסד.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר