A A A

הגדרות


1.1.     בורגנות
הגדרה ע"פ מילון אבן שושן: בורגנות – מעמד הבורגנים הוא מעמד בעלי ההון, אנשי התעשייה, המסחר הסיטונאי.
בורגני זעיר – בן המעמד הבינוני: חנונים, אומנים, בעלי עסקים ובעלי בתי מלאכה קטנים.
"במקור ציין המונח בורגנות את מעמד הסוחרים העירוניים, מפתחי הסחר בשלהי ימי הביניים, שניהלו מאבק נגד האצולה הפיאודלית למען זכויות האזרח. אח"כ הורחבה משמעותו וציינה את כלל בני המעמד הבינוני" (אנציקלופדיה כללית כרטא 1990).


1.2.  דרות רחוב - Homelessness
מושג חברתי אורבאני, המוכר ברוב מדינות העולם. דרות הרחוב עוברת תקופות של עליות ומורדות בהתאם למצב הכלכלי-החברתי (אברהמי וכהן, 2004). בתקופת השפל הכלכלי בשנות השלושים של המאה העשרים, באירופה ובארצות הברית, נוצרו גלי אבטלה המונית שפגעה בכל שכבות האוכלוסייה, גרמה להתפוררות מסגרות משפחתיות וחברתיות, וכתוצאה מכך להפיכתם של רבים לדרי רחוב.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר