A A A

ייעוץ ניהולי

  • ייעוץ ניהולי
  • צוות מנהלים ויועצים

רוב הארגונים פועלים מתוך אינרציה, שחשיבותה לתפקוד היום יומי היא מכרעת, אך עם זאת,  במסגרת אותה שגרה מתרחשים תהליכים, שהמעורבים בהם הם האחרונים להבחין בהם.


כדי למנוע מן הארגון לקפוא על שמריו ולהזניק את הצמיחה, יש צורך בייעוץ ניהולי.

דברים שרואים משם

התפקוד היום יומי השוחק במסגרת העסקית, מייצר לא פעם קבעונות ניהוליים.


כל עסק מושפע מלחצים תוך- ארגוניים, הפוגעים בתפקודו השוטף.  כדי לבחון תהליכים וייעל אותם וכדי להצעיד את העסק במגמת שיפור מתמדת, ישנו צורך בייעוץ ניהולי. ביכולתו של גורם חיצוני אוביקטיבי להפנות את תשומת הלב לכשלים ניהוליים, לנקודות החולשה ולמשגים שנעשים כדבר שבשגרה.

ייעוץ ניהולי מוביל את העסק לשיפור היכולות למקסימום, מאפשר לו לקצץ בהוצאות וכמובן להגדיל את רווחיותו.

שומרים על ראש פתוח

יעוץ ניהולי יעיל יתקבל רק במקום שבו הדרג הניהולי שומר על ראש פתוח לביקורת ועל נכונות לבצע שינויים ארגוניים.
יועץ ניהולי מחבר בין כל קצוות הארגון הלכה למעשה, דרך בחינת היבטי ההתנהלות הן בקרב אנשים מתוך הארגון בכל דרגים, וכלה בפגישות עם לקוחות או ספקים.


ייעוץ ניהולי יחווט מחדש את המעגלים הארגוניים לשם יצירת תבנית המתפקדת באופן יעיל, לכן נודעת חשיבות לשיתופו של היועץ בכל האתגרים והדילמות עימם מתמודד הארגון. גם בקרב הייעוץ הניהולי נחלק התחום לסוגים, שיטות וגישות, לכן כרוכה הבחירה בייעוץ המתאים ביותר לעסק בהבנה של מספר פרמטרים.

הפרמטר הראשון בבחירת ייעוץ ארגוני לעסק שלך הוא הבנת המטרות שהיעוץ אמור להשיג, משום שקיים הבדל בין שינוי ארגוני או צמיחה עסקית.
פרמטר אחר נעוץ באורך יריעת הייעוץ הניהולי, במיוחד אם מדובר בייעוץ לפרק זמן המלווה את העסק צעד אחר צעד או שמא מדובר בשינוי מיידי.


היבט נוסף הוא הכרת המדיניות התרבותית של הארגון, אמונותיו וערכיו, משום שעל היועץ הנבחר להבין את הכללים המנחים את סביבת הפעולה וליעץ בהתאם. שיקול חשוב לא פחות הוא הפן התקציבי: על הארגון להחליט על גובה התקציב המושקע בתהליך הייעוץ הארגוני.

כשיודעים שיש בעיה

בבתי עסק רבים ברור לבעל העסק כי קיימת בעיה כלשהי העוצרת בעד הארגון מלצמוח, אך הוא אינו יודע לאבחן את מקור הבעיה ולשים עליה את האצבע.
כאשר הבעיה היא קודם כל בזיהוי הבעיה עצמה, רצוי לפנות ליועץ שדרך עבודתו נוקטת בשיטת היייעוץ התהליכי: היועץ מסייע ללקוח לאתר את הכשלים וביחד עמו חושב כיצד לפתור אותם.


עבודה משותפת זו מעניקה ללקוח כלים להתנהלות עתידית, משום שהיא פורשת בפניו דרכי חשיבה שיטתיות באופן שיקל עליו לאבחן את מקור הבעיות. לא פעם, איתור הבעיה היא חצי הדרך לפתרונה.
ייעוץ הארגוני מציף גם בעיות שהמודעות אליהן נמוכה עד לא קיימת. טיבען של בעיות שאינן באות על פתרונן לגדול ולהעכיר את האווירה, לעיתים על חשבון צמיחת העסק עצמו.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר