A A A

הרצון לעוצמה

דרי הרחוב כמזינים את הרצון לעוצמה של הבורגנים

ניטשה קבע כי כל יצור חי מונע על ידיי הרצון לעוצמה. כל הפעולות, המחשבות והיצרים של האדם נובעים מרצון זה.
אם קביעה זו מקובלת עלינו, הרי שאין בסיס למוסר החברתי. לכל אדם אמת משלו, ולכן לא יתכן שקיימים ערכים אבסולוטיים הנכונים לכולם, שכן אנשים שונים בהכרח זה מזה ועל כן אינם חולקים אמת אחת.


אם השאיפה לגדול ולשלוט לא נובעת מתוך מוסריות אלא מתוך החיים עצמם, הרי שפעולות כמו הרס, כפייה ואלימות לא ניתנות לביטול משום שהן תוצר של הרצון לעוצמה.
תורות העוסקות במוסר רואות את הסבל כדבר שלילי. ע"פ ניטשה הסבל הכרחי  משום שהוא מאפשר קיום הרצון להתקדמות, לשיפור החיים ולצבירת עוצמה הדרושה להמשך החיים.


ההיתקלות היומיומית של הבורגני עם דרי הרחוב, האזכור היומיומי לסבל המתקיים לצידו במרחק נגיעה ממנו,  חיונית לשמירה על האמונה כי הוא מנהל אורח חיים טוב יותר. זו היא למעשה התופעה המאפשרת לו להציב לעצמו כל הזמן מראה המשקפת מראה ורוד על חייו הפרטיים כאזרח העיר.

השיקוף שהוא מקבל ממראה זו מציג בפניו את ערכי המוסר הפרטי שלו ללא קשר להתנהלות החברה, משום שהתייחסותו לדר הרחוב שהוא פוגש יונקת ממקורות אישיים.
מאחר והרצון לעוצמה מתבטא אצל הבורגנים במרדף בלתי נלאה אחרי הישגים  חומריים,  הרי  שהרצון לעוצמה לא מוליד התחדשות אלא מוליד קיבוע ובכך ממשיך מחול ההרס החברתי. 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר