A A A

מערכת כיבוי אש תקנית לעסק

  • מערכת כיבוי אש בעסק

האש היוותה את אחד הכלים הראשונים, המשמעותיים ובעלי העוצמה שהאדם רתם לשימושו. על סמך הנסיון עתיר השנים, אנו מכירים בכוחותיה העצומים, רוחשים לה יראת כבוד, מפיקים ממנה הרבה טוב, אך גם חוששים מפניה- ובצדק.

התקנה של מערכת כיבוי אש בבית ובמשרד היא תובנה אחראית הנשענת על שילוב של קידמה טכנולוגית ומערכת של חוקים, שמטרתם להגן על גופנו ורכושנו.

בטיחות היא העסק של כולנו

בסוף שנות הששים נחקק בישראל חוק, המתנה קבלה של רשיון עסק בהסדרת כל האלמנטים הדרושים לשם שמירתו ובטיחותו של הציבור הפוקד את בית העסק, בכללם אישור משירותי הכבאות.


בין אם מדובר במשרד קטן או במפעל, חייב בעל המקום להתקין מערכת כיבוי אש העומדת בכל התקנים והתקנות.


על אף שכיום קיים דגש רב על בנייה מחומרים העמידים בפני אש וחסינים בפני חום עז, לא ניתן לחזות את ממדי הנזק בעת פריצתה של שריפה. על כן, מערכת כיבוי אש היא אחד התנאים הבסיסיים לקבלת רשיון עסק, והיא מצויה במעקב תקופתי מתמיד,לשם בקרת תקינותה.
שירותי הכבאות הוציאו תקנות המפרטות איזה ציוד הוא בגדר הכרח הדרוש על פי חוק.

תנאים לקבלת רשיון עסק

סוג העסק וממדיו מכתיבים במידה רבה איזו מערכת כיבוי אש נדרשת לשם קבלת רשיון עסק. דרגות השכלול והתחכום של המערכת מושפעים מפרמטרים אלו, על כן מומלץ לכל אדם העתיד להקים עסק להערך לתהליכים הכרוכים עד להתקנתה, כמו גם להוצאות הכספיות שהיא מחייבת.
כדי לזכות ברשיון עסק, אם כן, יש להתקין מערכת כיבוי אש הנותנת מענה למצב חירום, כאשר השוק מציע מספר מערכות נפוצות.


הראשון שבהם הוא גלאי עשן, הנדרש בכל בית עסק ללא קשר לגודלו. הגלאי מזהה עשן או אש בשלבים מוקדמים, ומאפשר לשוהים במבנה לצאת ממנו בהקדם האפשרי באמצעות התראה.


מערכת כיבוי אש נוספת ההכרחית לשם קבלת רשיון עסק היא מטפים. במידה ופורצת שריפה, הם מאפשרים את מזעור ההיקף שלה.
בעסקים גדולים המאכלסים כמות רבה של אנשים, אחת הדרישות היא התקנת מערכת של ספרינקלרים, המתיזה מים כתגובה לשריפה.
כיום, אין בנמצא מבנה ציבורי שלא מותקנת בו מערכת כיבוי אש וגילוי של עשן, והמודעות לאמצעי הזהירות מפני שריפות הולכת וגוברת בשנים האחרונות.

זהירות כדרך חיים

ככל מערכת, גם מערכת כיבוי אש מתבלה ומתיישנת עם השנים. בנוסף, מערכות מתוחכמות יותר, חדישות ומעודכנות יותר צצות באופן קבוע.
ציוד כיבוי אש הוא נושא רגיש המיועד לעתות חרום, על כן חשוב שאיש מקצוע יבדוק אותו ויבצע פעולות תחזוקה שוטפות לפחות פעם בשנה.


שריפות רבות פורצות במבנים ובבתי מגורים כתוצאה מתקלה במערכת החשמל, ועל כן, לצד בדיקת מערכות לגילוי וכיבוי אש חשוב לבצע בדיקות של ארונות החשמל בתדירות של פעם בחצי שנה.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר