A A A

עורך דין חיפה

זוגיות מושפעת מגורמים רבים, כשלא פעם תורמת הסביבה החיצונית לסדקים ולפגיעות בשלמותה.

הנסיבות המובילות לגירושין משתנות מזוג לזוג וכמובן מעיר לעיר, כך שאופיים של תיקי הגירושין הנפתחים בעיר דרומית, למשל, יהיה שונה מאלו שנפתחים בעיר צפונית.

 

ברומא תהיה רומאי, ובחיפה תהיה חיפאי: במקרה של גירושין מומלץ להשתמש בשירותיו של עורך דין בחיפה.

למה דווקא עורך דין חיפאי?

גירושין הם מהלך המצריך קור רוח דווקא בתקופה רגשית ועתירת סערות מאין כמותה, הן בשל הגילויים הנחשפים אודות הקשר, והן בשל הצעדים הננקטים כנגד מי שפעם אהבה נפשנו. התפרקות הנישואין מערערים חיינו עד היסוד.
בין אם בתום התהליך נעזוב את העיר הנושאת בעבורנו מטענים רגשיים קשים, ובין אם נישאר בה מטעמים פרקטיים, היא מהווה חלק מתפאורת הגירושין.

 

חיפה

עורך דין מחיפה המכיר את אופיין הייחודי של השכונות השונות בעיר, ורגיש לניואנסים התרבותיים בעיר מעורבת, יכין את הקרקע לתהליך הגירושין תוך הבנת הרקע הפרטי של כל אחד מן הצדדים.
על פי החוק, עילות שונות לגירושין מקנות לכל אחד מבני הזוג זכויות מסוימות. במקרה של בגידה, למשל, יטה הכף לטובתו של הצד הנבגד, לכן, הצגת ראיות לקיומה מחזקת את הטיעונים כנגד הצד שבגד.

מי פנוי בחיפה?

נגישות ומיידיות הם שני תנאים חשובים ואף הכרחיים בעת מסע הגירושין, משום שישנם הליכים שיש לבצעם במהירות, לעתים אף בדחיפות, על מנת להקדים את בן הזוג מלבצע את המהלך קודם.


עורך דין מחיפה יהיה זמין יותר, מטבע הדברים, לתושבי האזור, כך שבמקרי חירום יתבצע הטיפול על הצד היעיל ביותר.
תודות לזמינות זו, הנובעת מקרבתו הגיאוגרפית של עורך דין חיפאי, תוכלו "להציל" רכוש או להשיג זכויות בכל הנוגע למשמורת הילדים.

על הסכמים ותקדימים

ב-2011 פורסמה באתר NRG מקומי כתבה, החושפת אישור לא שגרתי של בית משפט לענייני משפחה בחיפה באשר להסכם ממון. בהסכם נקבע, כי במקרה של בגידה, יוענק פיצוי לבן הזוג הנבגד בדמות וויתור של הבוגד על חלקו בדירה המשותפת.


המקרה מוכיח, כי לא ניתן להפריד בין הליך גירושין לנדל"ן. עורך דין חיפאי, הבקי בתיקים המטופלים בעיר בתחומים של דיני משפחה ונדל"ן, ידע להעריך את גובה הנזק שנגרם בהתאם להבנתו את אופי התיק, ובכך לקיים את זכויותיכם במלואם ואף למנוע קיפוח.
אפשר לומר, שבתהליך הגירושין מהווה עורך דין מעין שמאי, המעריך את שוויה של הזוגיות וגובה הנזק שנגרם , לצד הערכה כלכלית של הפיצוי הנדרש.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר