A A A

עורך דין הסכם ממון

  • הסכם ממון

בסרט "סינדרלה" בגרסה המוכרת לכולנו מוולט דיסני, לא נזכרת חתימה על הסכם ממון בין הגיבורה חסרת הכל לבין הנסיך.

אז למרות שרובנו גדלנו על האגדות המתוקות, בחיים האמיתיים יכנס עורך דין הסכם ממון רגע לפני שדוהרים אל השקיעה הסכרינית.

יתרונותיו של הסכם ממון

כל עורך דין הסכם ממון מתחיל יכול לספר לכם סיפורים מסמרי שיער, על זוגות שאולפני דיסני לא כתבו עבורם את התסריט.
לא חסרים זוגות בהם אחד הצדדים החליט להנשא מטעמים כלכליים. ככלל, פערי הון משמעותיים מעוררים חשד כלפי הצד הנכנס לקשר כשידו הפיננסית על התחתונה. כאשר חותמים על הסכם ממון, מוסר החשד והזוג יכול להתפנות לאהבתו הטהורה.


עם זאת, עורך דין הסכם ממון ידע כיצד לנסח הסכם הוגן, כך שהצד שחלקו הכלכלי נמוך יותר לא יפגע במידה והקשר מתפרק, ויקבל את חלקו בזכויות המשותפות.


יתרון משמעותי אחר בחתימה על הסכם ממון הוא מניעה של סחיטה עתידית, במקרה ואחד הצדדים מעוניין להתגרש בעוד שבן הזוג אינו מעוניין בכך. לא פעם בן הזוג החפץ בגירושין נתון לטרור כלכלי, כאשר הצד השני מתנה את הגירושין בויתור על זכויות בתמורה לחירות.

כיצד לבחור עורך דין הסכם ממון מתאים?

תהליך החתימה על הסכם ממון מציף תחושות בלתי נעימות ומורכבות, הן משום שנצחיותה של האהבה מוטלת בספק והן משום שכל אחד מבני הזוג נפרט לפרוטות כלכליות.

עורך דין הסכם ממון הבקי בהליכים ומנוסה במטענים הנלווים לו, יפשט את התהליך ברגישות, תוך אחריות מקצועית מרבית ועם זאת בישירות תקיפה.


עורך דין הסכם ממון מנוסה ינסח את ההסכם באופן שלא יפגע באף אחד מבני הזוג או ידגיש את עליונותו הכלכלית של האחד לעומת נחיתותו היחסית של האחר.

מחלקים, אבל אחרת

במדינת ישראל קיימים חוקי רכוש כללים לזוגות נשואים. במידה וזוג נשוי מעוניין לחלק את רכושו באופן החורג מאופן החלוקה על פי חוק, הוא זכאי לכך.
עורך דין הסכם ממון יסייע בהסדרת הבקשה מול בית המשפט.


ומה בדבר הזוגות הבוחרים לחיות יחד ולנהל משק בית משותף מבלי לבוא בברית הנישואין?


בסיטואציה זו עולה התהייה כיצד יחולק הרכוש במקרה של הפרדת הכוחות בין השניים. לפי פסיקת בית המשפט העליון, באפשרותם של בני זוג ידועים בציבור לקבל תוקף להסכם ממון, שיבטיח כי הרכוש יחולק לפי החלטת בני הזוג בעת חתימתו על ההסכם.

מתחתנים? שוב??

בין היתרונות המובהקים של הסכם ממון הוא יכולתו להגן על ילדים מנישואין קודמים.

באופן טבעי, מתעורר החשש שילדים מנישואין קודמים יקופחו או ינושלו בשל המצב המשפחתי החדש שנוצר. אך אם ההורה העומד בפתחה של הקמת משפחה חדשה יחתום על הסכם ממון המבטיח את חלקם של ילדיו בהונו, ידעו הילדים כי הם מבוטחים.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר